Advertisements

สำหรับคนที่ต้องการปรับ Cell คอลัมน์หรือแถวไหนใน Sheet Microsoft Excel ให้อังษรใน Cell นั้นๆเป็นตัวเอียงตามองศาที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเอียง 30 องศา หรือ 45 องศา  โดยถ้าเราปรับหัวข้อของเอกสารบางหัวข้อ มันจะทำได้เอกสารของเราดูดีขึ้นมาเลยทีเดียว แต่อย่าใช้เยอะนะ เดี๋ยวปวดหัว

ปรับตัวอักษรให้เอียงตามที่เราต้องการ Microsoft Excel

จากนั้นในตัวอย่าง ผมต้องการทำการเปลี่ยนตัวหนังสือในกรอบให้เป็นตัวเอียง ประมาณ 45 องศา

Degrees Font Excel 2016-2

1. ทำการเปิดไฟล์ Microsoft Excel ขึ้นมา

2. คลิกคลุมไปยัง Cell ที่เราต้องการทั้งหมด ที่จะทำการปรับตัวอักษรให้เอียง > คลิกขวา เลือก Format Cells

Advertisements

Degrees Font Excel 2016-3

3. เลือก แถบ Alignment > เลือกใส่องศาที่เราต้องการ > คลิก OK

Degrees Font Excel 2016-4

4. เราก็จะได้อักษรที่เอียงตามที่เราต้องการเรียบร้อย

Degrees Font Excel 2016-5

เป็นไงบ้างครับ ง่ายไหมกับการปรับตัวอักษรให้เอียงใน Microsoft Excel โดยส่วนใหญ่จะทำการปรับพวกที่เป็นหัวข้อต่างๆให้ดูง่ายๆขึ้น โดยเราสามารถเลือกปรับการเอียงของตัวอักษรให้เป็นองศาที่เราต้องการได้

Advertisements
Contributor