Advertisements

สำหรับคนที่ทำบัญชีและต้องการแปลงตัวเลขค่าเงินของตัวเลขเป็นตัวหนังสือหรืออักษร อาทิเช่น แปลงจากตัวเลข 1,000,000 = หนึ่งล้านบาทถ้วน เราสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ Excel ในรูปแบบของ BAHTTEXT 

การใช้ฟังก์ชั่น BAHTTEXT  แปลงตัวเลขให้เป็นข้อความตัวอักษร

1. ถ้าเราต้องการแปลงค่าจากตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือหรืออักษรสามารถใช้ฟังก์ชั่นได้ดังนี้

ตามตัวอย่างผมต้องการแปลงค่าของคอลั่ม E4 ให้เป็นตัวหนังสือ

ใช้ฟังก์ชั่น BAHTTEXT(Number) โดยผมทำการใส่ =BAHTTEXT(E4)

BAHTTEXT แปลงตัวเลขเป็นตัวอักษร

Advertisements

2. ผลที่ได้ก็จะได้ตัวหนังสือที่เราชี้ไปยังคอลั่มนั้นๆ

BAHTTEXT แปลงตัวเลขเป็นตัวอักษร-2

 

เท่านี้ก็เป็นการเปลี่ยนค่าตัวเลข ให้เป็นค่าตัวหนังสือหรืออักษร สำหรับการใช้ฟังก์ชั่นของ Microsoft Excel

Advertisements
Contributor