Microsoft Excel

การล๊อค columns , Row ของ Microsoft Excel 2016 / 2013

สำหรับนักบัญชี หรือ การเงินที่ทำการใช้ Microsoft Excel บ่อยๆในการดูงบประมาณต่างๆ โดยในแต่ละไฟล์การเงิน ก็จะมีคอลัมน์ และแถว ในไฟล์แต่ละชีสของ Excel เป็นจำนวนมาก และเคยปวดหัวไหม เวลาเรา Scroll เมาส์ไป แล้วเวลาเราจะดูหัวข้อต่างๆ เช่น Category แล้วเรามองไม่เห็นจาก columns หรือ row ของแถวแรกๆของอันนั้น ทำให้เราปวดหัวแน่ๆ แต่วันนี้ผมจะมาสอนการล๊อคหรือการ Freeze ของคอลัมน์หรือแถวที่เราต้องการ และข้อมูลอื่นๆก็เลื่อนตามปกติ

ปริ๊นไฟล์ Sheet Excel ให้เต็มหน้ากระดาษ

สำหรับหลายๆคนที่มีปัญหากับการปริ๊นไฟล์เอกสารของ Microsoft Excel ในหน้าไหนก็ตาม แล้วปริ๊นได้ไม่ครบตามที่ต้องการของหน้า Sheet นั้นๆ เพราะเราอาจจะมีหลายๆคอลัมน์มากจนกว่าจะปริ๊นมาได้ในหน้าหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเจอปัญหานี้แน่นอน มันทำให้ปริ๊นข้อมูลออกมาไม่ครบใน Sheet นั้นๆ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับขนาดของหน้าที่จะทำการปริ๊นเอกสารออกมาให้พอดีกับหน้าขนาดของเราพอดี ต่อให้มีหลายๆคอลัมน์ก็ตาม ซึ่งเป็นทิปง่ายๆสำหรับการใช้ Microsoft Excel

การเปลี่ยนชื่อคนในการ Comment File Excel

สำหรับบางไฟล์ Microsoft Excel มีการรีวิวในการทำข้อมูลของไฟล์ Excel หลายๆคน และจะต้องมีการใส่ Comment ในของแต่ละเอกสารในการจัดการ และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยสมุมติถ้าเรามี 3 คนในการรีวิวไฟล์ เราจะได้รู้ว่า คนไหนเป็นคนที่ทำการรีวิวเอกสารไฟล์ Excel นี้

ลบข้อมูลที่ซ้ำกันในคอลัมน์ Excel

สำหรับคนที่ทำข้อมูลเยอะๆ และต้องการลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกจากคอลัมน์ใน Microsoft Excel สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใน Microsoft Excel มีฟังก์ชั่นตัวนี้ให้ใช้อยู่แล้วเรียกว่า Remove Duplicates เผื่อในกรณีทางเราได้รับมอบหมายในการทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลมากมายในการจัดการทำข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และต้องการลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกจาก Microsoft Excel การลบข้อมูลที่ซ้ำกันภายในคอลัมน์ Microsoft Excel 1. ทำการเปิดไฟล์ Microsoft Excel ขึ้นมา จากตัวอย่าง จะเห็นว่า คอลัมน์ C7:C8 มีข้อมูลที่ซ้ำจาก C2 นั่นก็คือค่า A หลังจากที่เราลบไปแล้ว จะทำการลบคอลัมน์ C7 , C8 ไปเลย 2. ทำการเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการลบ จากนั้น DATA > Remove Duplicates 3. เลือก Remove Duplicates 4. ทำการเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการลบ ในการตรวจสอบว่ามีข้อมูลซ้ำ 5. จะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่ซ้ำจะถูกลบไป ง่ายไหมละครับกับการลบข้อมูลที่ซ้ำกันภายในคอลัมน์ ส่วนมากจะเอาไว้ใช้กับการจัดการข้อมูลขนาดเยอะๆ จะช่วยให้คนทำไฟล์ DATA ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับการทำ Remove Duplicates DATA

ใส่รหัสผ่านล๊อคไฟล์ Excel ให้ใส่รหัสผ่านก่อนทำการเปิดทุกครั้ง

สำหรับใครที่ต้องการให้ทำการใส่ password ก่อนการเปิด Microsoft Excel โดยถ้าเราไม่มีรหัสผ่านในการเปิดก็จะไม่สามารถทำการเปิดดูไฟล์เอกสารนั้นๆได้ โดยส่วนใหญ่จะใส่รหัสผ่านไว้กับเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อไม่ให้คนอื่นสามารถเห็นตัวเลข หรือข้อมูลลับทางของลูกค้า