Microsoft Excel

ทำหัวตาราง Excel ให้แสดงทุกหน้า คอลั่มซ้ำทุกหน้า ปริ๊นเอกสารไม่มีปัญหา

Advertisements สำหรับการให้แสดงคอลั่มบนหัวของเอกสารทุกๆหน้าใน Microsoft Excel เราสามารถใช้งานได้ โดยการใช้ฟังก์ชั่นของ Print Title ของ Excel เพื่อเวลาเราปริ๊นเอกสารของข้อมูลออกมามันจะได้แสดงหัวคอลั่มให้เราทุกๆหน้า โดยไม่สับสนในของคอลั่มนั้นๆ และทำให้เอกสารของเราสวยงามเพราะเรามีคอลั่มมาทุกๆหน้าให้เองแบบอัตโนมัติ สอนการตั้งหัวตาราง Excel คอลั่มให้แสดงทุกหน้า 1.ทำการสร้างคอลั่มของ Microsoft Excel 2.เลือก Page Layout > เลือก Print Title 3.หัวข้อ Sheet เลือก Rows to repeat at top ให้ทำการเลือกหัวของคอลั่มที่เราต้องการทำซ้ำทุกๆหน้า เรียบร้อย จากนั้นเราลองเราทำการกด Print Preview ดุได้ คอลั่มที่เราเลือกก็จะแสดงขึ้นทุกหน้าของเอกสารต่างๆของ Microsoft Excel ของเราเพื่อเราสามารถปริ๊นออกมาอ่านได้

ทำเมนู Drop-Down list Microsoft Excel

สำหรับคนที่ต้องการทำเมนูต่างๆเพื่อให้แสดงคำตอบเฉพาะที่เราต้องการ เราสามารถทำ Master ของข้อมูลและไปดึงมาใช้งานในการทำคำตอบ โดยข้อมูลต่างๆสามารถข้าม Sheet ได้ใน Microsoft Excel โดยส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้กับฟอร์มต่างๆที่ต้องการคำตอบที่เจาะจงในการใช้งาน วิธีทำเมนู Drop Down List Microsoft Excel ทุกเวอร์ชั่น 1. ทำเมนูที่เราต้องการไว้ก่อนว่าเราจะอยากให้แสดงอะไรบ้างในคำตอบที่เราต้องการ ตัวอย่าง อยากจะให้ตอบคำถามแค่ Facebook , YouTube …….. 2. ทำการตั้งคำถามลงไป จากนั้นคลิกไปที่เซลล์ของที่เราจะให้แสดงคำตอบในข้อที่ (1) > คลิก Data > คลิก Data Validation > คลิก Data Validation Advertisements 3. ในช่อง Settings เลือก allow : List จากนั้นกดเครื่องหมายด้านหลัง ของลูกศร จากนั้นเลือก ข้อมูลที่ต้องการให้แสดง และกด OK 4. จากนั้นลองคลิกที่ไปเมนูที่เราต้องการเลือก เรียบร้อย ข้อมูลสามารถแสดงคำตอบเฉพาะที่เราต้องการผ่าน Menu Drop down list ของ Microsoft Excel โดยเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ในการใช้งานของแบบฟอร์มต่างๆได้

Excel ซ่อนสูตรต่างๆ เช่น Vlookup , Xlookup ทุกสูตรไม่ให้มองเห็น

สำหรับคนที่กำลังทำไฟล์ Excel และต้องการซ่อนสูตรต่างๆที่เราเขียนขึ้นมาบนฟังก์ชั่นของ Excel อาทิเช่น สูตร xlookup , vlookup หรือสูตรต่างๆ โดยเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเราดึงค่านั้นมาอย่างไร โดยเราสามารถทำการปิดไม่ให้ดูได้ในช่องของสูตร Microsoft Excel โดยเพื่อนๆสามารถทำตามแอดมินได้ตามด้านล่าง สำหรับเพื่อนๆที่ต้องทำสูตรและต้องส่งไฟล์ Excel ให้กับคนอื่นและไม่อยากให้รู้ว่าคำนวณมาอย่างไรเพื่อนๆสามารถซ่อนสูตรได้ใน Excel Advertisements

Wrap text ใน google sheet การตัดตัวอักษรให้อยู่ในเซลล์ที่เราต้องการ

สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาการตัดคำของ Google Sheet ในการตัดตัวอักษรในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง เพราะบางเซลล์เราอาจจะมีตัวอักษรจำนวนเยอะ และมันล้นไปเกินเซลล์อื่นๆทำให้บดบังการดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูลลงไปในเซลล์ของ Google Sheet โดยเพื่อนๆสามารถนำไปใช้กับ Microsoft Excel ก็ได้นะ เพราะมันคือฟังก์ชั่นเดียวกัน การใช้ฟังก์ชั่น Wrap text

Excel Print Title ปริ๊นหัวตารางออกมาทุกหน้า

สำหรับใครที่ใช้เอกสาร Microsoft Excel และทำการตารางหัวข้อ หรือ Header ไว้เฉพาะหน้าแรก แต่เพื่อนๆมีข้อมูลหลายๆหน้า ทำให้เวลาปริ๊นเอกสารออกมาหน้า 2 เป็นต้นไป จะไม่ไม่เห็นหัวข้อจากหน้าแรก โดยเพื่อนๆสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ Excel ในการช่วยเหลือได้  โดยสามารถใช้ฟังก์ชั่น Print Title ของ Excel วิธีการปริ๊นหัวข้อตาราง Microsoft Excel ให้ออกทุกหน้า 1. ทำการเปิด Microsoft Excel ขึ้นมา > ไปที่ Page Layout > เลือก Print Titles 2. สังเกตุ 3. เลือก Row ที่เราต้องการ จากนั้นกด OK 4. ลองไปดูที่ Print Preview เราก็จะเห็นหัวข้อ หรือ Title ที่เราทำเอาไว้ออกทุกหน้า จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถทำการสั่งปริ๊นเอกสารต่างๆที่หัวข้อออกมาได้แล้ว ง่ายไหมละครับ กับการสั่งปริ๊น Title ของเอกสารต่างๆใน Microsoft Excel