Microsoft Excel

แก้ไข Excel not enough available memory or disk space.

Advertisements สำหรับใครที่ใช้ Microsoft Excel แล้วพบว่าเจอ Error :Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space. โดยสามารถทำการแก้ไขได้ทุกเวอร์ชั่นของ Microsoft Excel แล้วถ้ามถามผมว่ามันเกิดจากอะไร ผมลองไปอ่านบทความจากตปท ก็ไม่เข้าใจไม่เหมือนว่าเกิดจากอะไร แต่มันสามารถปรับแล้วหาย

Excel ข้อความต่อกัน ผสานเซลล์ ชื่อ นามสกุล เข้าหากัน

สำหรับใครที่กำลังหาวิธีการผสานเซลล์ของ Microsoft Excel ในการต่อข้อมูลของเซลล์ใน Excel เข้าหากัน อาทิเช่น ต้องการต่อข้อความของ คอลั่ม1 กับ คอลั่ม2 ออกมาเป็นคอลั่ม3 เราก็สามารถทำได้เหมือนกัน โดยใช้ฟังก์ชั่นของ Microsoft Excel โดยเป็นการนำข้อมูลคนละเซลล์มาทำการต่อกัน โดยส่วนมากจะใช้กับ ชื่อ-นามสกุล โดยนำมารวมเป็นเซลล์เดียว จะให้เรามานั่ง Copy Pages ทีละคนคงไม่ไหวมั้งเนอะ Advertisements

แทรกเวลา ใส่เวลาปัจจุบัน Excel โดยใช้สูตร

สำหรับคนที่กำลังใช้ Microsoft Excel และต้องการเพิ่มเวลาแทรกลงไปในเซลล์ของ Microsoft Excel เราสามารถทำสูตรได้ลงไปใน Excel เพื่อใส่วันเวลาในการใช้งาน โดย Excel มีฟังก์ชั่นการใช้งานในการเพิ่มวันเวลาลงไปได้ โดยสำหรับบางคนอาจจะไม่ต้องมานั่งพิมพ์วันเดือนปีเอง โดยเราสามารถใช้สูตรและทำการแทรกเวลาลงไปได้เลย

Excel กราฟแท่ง กราฟเส้น ง่ายๆใครๆก็ทำได้

สำหรับคนที่กำลังใช้ Microsoft Excel ในการทำกราฟเส้น และ กราฟแท่ง โดยทำการทำเป็นรายงานหรือ Report ในการนำเสนอผลงานหรือ Reports ต่างๆโดยนำไปเสนอในที่ประชุม โดยในการทำกราฟ Excel นั้นทำไม่ยากเลย เพียงแค่เพื่อนๆเข้าใจในหลักการการใช้งานของฟังก์ชั่นกราฟ Microsoft Excel ทำกราฟ Excel กราฟแท่ง กราฟเส้น เพียงไม่กี่คลิก 1.  เตรียมข้อมูลในการทำกราฟให้พร้อม 2. ให้เราทำการลากคลุมข้อมูลที่ต้องการทำกราฟ จากนั้นมุมขวาของที่เราลากคลุมให้เลือก Quick Analysis > เลือก Charts > เลือก More 3. เลือก All Charts  จากนั้นเลือกกราฟที่เราต้องการทำ Advertisements 4. ตัวอย่างของการทำกราฟเส้น ตัวอย่างทำากราฟแผนภูมิแท่ง     โดยเราสามารถทำการเปลี่ยนสีของกราฟต่างๆได้ด้วย     โดยเพื่อนๆสามารถทำกราฟเส้น กราฟแท่ง ของ Microsoft Excel ได้อย่างง่ายดาย ผ่าน Tools ของ Microsoft Excel ในการสร้างกราฟ เพื่อนำเสนอผลงานได้อย่างมีรูปแบบ

Excel ข้อมูลจากแนวตั้งเป็นแนวนอน ฟังก์ชัน TRANSPOSE

สำหรับใครที่มีข้อมูลใน Excel เยอะๆและต้องการแปลงข้อมูลจากแนวตั้งให้ข้อมูลไปอยู่แนวนอน โดยถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลใน Excel เยอะๆเพื่อนๆเพียงแค่ใช้สูตรนี้นะ รับรองง่ายมากๆ เราสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ TRANSPOSE ใน Microsoft Excel ในการแปลงข้อมูลไปได้อย่างง่ายดายเลย โดยเพื่อนๆเพียงแค่ใช้สูตรให้เป็นเพราะ Excel จะง่ายจริงๆ