Microsoft Excel

สอนการทำกราฟ EXCEL : Charts Microsoft Excel

Advertisements สำหรับคนที่กำลังจะทำข้อมูลการเปรียบเทียบยอดขายหรือต้องการเปลี่ยนเทียบผลต่างๆด้วยกราฟ Microsoft Excel โดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำกราฟต่างๆเพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอข้อมูลกับผู้บริหาร หรือจะเอาไว้ Present ให้กับอาจารย์ของเราที่มหาวิทยาลัย ในบทความนี้เป็นการทำ Charts ของ Excel ง่ายๆ โดยกราฟที่เราทำขึ้นมาเราสามารถทำกราฟให้อยู่ในรูปต่างๆของเรา อาทิเช่น กราฟแนว , กราฟแนวตั้ง

การทำกรอง Filter ข้อมูลใน Microsoft Excel

ในการทำข้อมูลต่างๆใน Microsoft Excel โดยถ้าเราต้องการทำกรองข้อมูลหรือการทำ Filter ข้อมูลๆต่างๆ Excel เพื่อเอาไว้ดูได้ง่ายๆ ในกรณีที่ต้องทำการกรองข้อมูล อาทิเช่น การทำกรองข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ดูง่ายๆในการนำเสนอผู้บริหาร โดย อาทิเช่น ถ้ามีมี Product ทั้งหมด 10 ชิ้น แต่เราต้องการแสดงข้อมูลมาบางสิ้นค้า เราก็สามารถใช้ Function Filter บน Microsoft Excel ได้ โดยสามารถใช้ได้ทั้งใน Microsoft Excel 2016 , 2013 , 2010 และ 2007 วิธีการทำ Filter ข้อมูลต่างใน Microsoft Excel 1. ทำการใส่ข้อมูลของเราลงไปใน Excel > จากนั้นลากคุมข้อมูลที่เราต้องการ หรือจะกดที่ Columns บน Excel 2. เลือกไปที่ Sort & Filter > ทำการเลือก Filter Advertisements 3. เมื่อเราเลือกเรียบร้อย หัวข้อของข้อมูลของเราก็จะเป็นดังภาพ 4. ทำการคลิก ตรงลูกศร จากนั้นเราสามารถทำการเลือก กรอกข้อมูลต่างๆได้ตามใจชอบ   5.

การทำ Drop down List ของ Microsoft Excel 2013

สำหรับใครที่กำลังจะทำ Drop down list ใน Microsoft Excel 2013 แล้วอาจจะงงๆอยู่ว่า ในการทำ Drop down list ของข้อมูลชุดหนึ่ง โดยเป็นการดึงค่ามาจาก Column /Row หนึ่งที่เราได้กำหนดค่าเอาไว้ แล้วนำมาแสดงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล โดยส่วนใหญ่จะใช้กับแบบฟอร์มที่เราต้องการให้เลือกข้อมูลที่เป็นค่าตายตัว วิธีการทำ Drop down list ของ Microsoft Excel 2013 1. ทำการใส่ข้อมูลใน Column ของ File Excel โดยให้ใส่ค่าที่เราต้องการทำ Drop down list ตัวอย่าง Product Inputs : Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 7 , Windows XP , Windows ME โดยเมื่อกำหนดค่าที่ต้องการเรียบร้อย ให้ทำการคลิกคุมค่าต่างๆเหล่านี้ และเลือกคลิกขวา จากนั้นเลือก Define Name 2. กำหนด Name : ให้ใส่ชื่อที่บ่งบอกของ Group ค่าต่างๆตามข้อ (1)

วิธีการ บวก ลบ คูณ หาร Microsoft Excel

สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งทำการหัดใช้ Microsoft Excel โดยวันนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานง่ายๆในการ บวก ลบ คูณ หาร ของข้อมูลในแต่ละ Row  โดยในการทำไฟล์ Excel นั้นผมแนะนำว่าควรที่จะทำการศึกษาวิธีการง่ายๆและค่อยไป Advance ในสูตรต่างๆ วิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ของ Microsoft Excel ใน Microsoft Excel จะประกอบไปด้วย Column (ตัวอังษร A-Z) , Row (ตัวเลข 1 – n)  โดยถ้าเราเอาเมาส์คลิกไปที่ Cell ไหนก็จะมีบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งไหน ในตัวอย่างคือ C9 (ตามภาพมุมซ้ายบน) ในตัวอย่าง ผมจะนำ G3-C6 ก็จะได้คงเหลือ โดยวิธีการทำก็คือ ไปคลิกที่ช่องที่เราอยากได้ผลลัพธ์ จากนั้นทำการพิมพ์ =G3-C6 จากนั้นทำการ Enter  มันก็จะเป็นการนำข้อมูลที่เก็บในตำแหน่ง G3 นำมาลบกับ ข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่ง C6 Note : ต้องทำการใส่ = ก่อน จากนั้นก็คือวิธีการคิดของเราว่าจะเอา บวก หรือ ลบ   โดยเราสามารถนำ Cell ต่างๆมาก

การสร้างกราฟ Microsoft Excel 2013

สำหรับใน Microsoft Excel เราสามารถทำการสร้างกราฟต่างๆได้ในการเปรียบเทียบข้อมูล โดยอาจจะเป็นกราฟแท่ง วงกลม โดยส่วนมากจะเอาไว้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ซึ่งทำให้มองได้เห็นเป็นรูปภาพได้ โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล และกราฟก็จะเปลี่ยนไปตามขนาดของข้อมูลของเรา สร้างกราฟเปรียบเทียบข้อมูลใน Microsoft Excel 2013 1. ทำการเปิด Microsoft Excel ขึ้นมา 2. จากนั้นทำการกรอกข้อมูลของเราลงไป ในตัวอย่างจะเป็นการ ตรวจสอบ Stock ในการขายอุปกรณ์ของ Apple 3. เมื่อเราทำการใส่ข้อมูลลงไป ให้ทำการลากเมาส์ให้คลุมทั้งหมดของข้อความ > จากนั้นทำการกดปุ่ม Quick Analysis   4. ทำการเลือก Tab : Charts และเลือกแบบของกราฟที่เราต้องการ   5. จากนั้นเราก็จะได้กราฟ ที่เราต้องการ   โดยข้อมูลของที่เราทำการสร้างขึ้นมา เราก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ โดยหลังจากที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล กราฟของที่เราเลือกก็จะแปรผันไปกับข้อมูลที่เราทำการกรอกเอาไว้