Microsoft Excel

การทำ Drop down List ของ Microsoft Excel 2013

Advertisements สำหรับใครที่กำลังจะทำ Drop down list ใน Microsoft Excel 2013 แล้วอาจจะงงๆอยู่ว่า ในการทำ Drop down list ของข้อมูลชุดหนึ่ง โดยเป็นการดึงค่ามาจาก Column /Row หนึ่งที่เราได้กำหนดค่าเอาไว้ แล้วนำมาแสดงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล โดยส่วนใหญ่จะใช้กับแบบฟอร์มที่เราต้องการให้เลือกข้อมูลที่เป็นค่าตายตัว วิธีการทำ Drop down list ของ Microsoft Excel 2013 1. ทำการใส่ข้อมูลใน Column ของ File Excel โดยให้ใส่ค่าที่เราต้องการทำ Drop down list ตัวอย่าง Product Inputs : Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 7 , Windows XP , Windows ME โดยเมื่อกำหนดค่าที่ต้องการเรียบร้อย ให้ทำการคลิกคุมค่าต่างๆเหล่านี้ และเลือกคลิกขวา จากนั้นเลือก Define Name 2. กำหนด Name : ให้ใส่ชื่อที่บ่งบอกของ Group ค่าต่างๆตามข้อ

วิธีการ บวก ลบ คูณ หาร Microsoft Excel

สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งทำการหัดใช้ Microsoft Excel โดยวันนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานง่ายๆในการ บวก ลบ คูณ หาร ของข้อมูลในแต่ละ Row  โดยในการทำไฟล์ Excel นั้นผมแนะนำว่าควรที่จะทำการศึกษาวิธีการง่ายๆและค่อยไป Advance ในสูตรต่างๆ วิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ของ Microsoft Excel ใน Microsoft Excel จะประกอบไปด้วย Column (ตัวอังษร A-Z) , Row (ตัวเลข 1 – n)  โดยถ้าเราเอาเมาส์คลิกไปที่ Cell ไหนก็จะมีบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งไหน ในตัวอย่างคือ C9 (ตามภาพมุมซ้ายบน) ในตัวอย่าง ผมจะนำ G3-C6 ก็จะได้คงเหลือ Advertisements โดยวิธีการทำก็คือ ไปคลิกที่ช่องที่เราอยากได้ผลลัพธ์ จากนั้นทำการพิมพ์ =G3-C6 จากนั้นทำการ Enter  มันก็จะเป็นการนำข้อมูลที่เก็บในตำแหน่ง G3 นำมาลบกับ ข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่ง C6 Note : ต้องทำการใส่ = ก่อน จากนั้นก็คือวิธีการคิดของเราว่าจะเอา บวก หรือ ลบ   โดยเราสามารถนำ Cell

การสร้างกราฟ Microsoft Excel 2013

สำหรับใน Microsoft Excel เราสามารถทำการสร้างกราฟต่างๆได้ในการเปรียบเทียบข้อมูล โดยอาจจะเป็นกราฟแท่ง วงกลม โดยส่วนมากจะเอาไว้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ซึ่งทำให้มองได้เห็นเป็นรูปภาพได้ โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล และกราฟก็จะเปลี่ยนไปตามขนาดของข้อมูลของเรา สร้างกราฟเปรียบเทียบข้อมูลใน Microsoft Excel 2013 1. ทำการเปิด Microsoft Excel ขึ้นมา 2. จากนั้นทำการกรอกข้อมูลของเราลงไป ในตัวอย่างจะเป็นการ ตรวจสอบ Stock ในการขายอุปกรณ์ของ Apple 3. เมื่อเราทำการใส่ข้อมูลลงไป ให้ทำการลากเมาส์ให้คลุมทั้งหมดของข้อความ > จากนั้นทำการกดปุ่ม Quick Analysis   4. ทำการเลือก Tab : Charts และเลือกแบบของกราฟที่เราต้องการ   5. จากนั้นเราก็จะได้กราฟ ที่เราต้องการ   โดยข้อมูลของที่เราทำการสร้างขึ้นมา เราก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ โดยหลังจากที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล กราฟของที่เราเลือกก็จะแปรผันไปกับข้อมูลที่เราทำการกรอกเอาไว้ Advertisements

สอนการ Merge & Center ของ File Microsoft Excel

ในการทำงานใน Microsoft Excel ส่วนใหญ่จะเป็นงานบัญชี หรือ งานที่เป็น Summary เรื่องตัวเลขต่างๆของ Finance โดยการพิมพ์หัวข้อในแต่ละ Cell ใน Excel อาจจะต้องมีการทำ Merge & Center เพื่อรวม cell แต่ละ cell เข้าหากันให้เป็น cell เดียว การทำ Merge & Center ของ File Excel 1. ทำการเปิด Microsoft Excel 2. ในการทำไฟล์ Excel ในการทำงานนั้นจะมองกันเป็น Cell โดยจะมีการทำ Row / Columns ในการทำงาน โดยถ้าเราจะรวม 2 cell ไม่ว่าจะเป็น รวม 2 Columns เข้าหากัน เราสามารถทำการใช้ Function ที่เรียกว่า Merge & Center โดยทำการคลิกลากคลุม Cell ทั้งหมดที่เราต้องการรวมกัน จากนั้นที่ไป Merge & Center และคลิก เพื่อทำการ Merge  

วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่ของ Microsoft Excel แต่อยู่ใน Row เดิม

สำหรับใครที่เพิ่งหัดใช้ Microsoft Excel และกำลังพบกับปัญหาตรงที่ว่า ไม่สามารถทำการพิมพ์ข้อความเป็นอีกบรรทัดใน Row หรือแถวของเอกสารเดียวกัน โดยวันนี้ผมจะมาสอนทิปง่ายๆในการพิมพ์ข้อความในช่องเดียวกันแต่ละคนบรรทัด ในการทำงานบน Microsoft Office Excel นั้น บางครั้งเราก็จะต้องการการพิมพ์ข้อความเป็นหลายๆข้อความ และหลายๆบรรทัดในCell หรือ Row หรือช่องดียวกันใน Excel แต่บางครั้งเราก็จะไม่รู้ว่ามันทำยังไงในการพิมพ์หลายๆบรรทัดในCell เดียวกันหรือช่องเดียวกันนั้นเอง แต่วันนี้มีคุณมีคำตอบแน่ๆครับ