Microsoft Word

การใช้ Tab อย่างฉลาด Microsoft Word ลืมการเคาะ Space-bar ไปได้เลย

Advertisements สำหรับใครที่ชอบ Space-bar เคาะเว้นวรรคบ่อยๆใน Microsoft Word ในแถบย่อหน้าแรกตลอด ผมจะมาบอกคุณว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้น ในการปรับการใช้ Tab บนคียบอร์ดและจะทำให้คุณลืมการเคาะๆบนคีย์บอร์ดกันไปเลยทีเดียว เพราะการย่อหน้าของการใช้เอกสาร Word เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้มันย่อไปเท่าไรบ้าง โดยเราทำการตั้งเป็น Template เอาไว้ที่ไม้บันทัด

แก้ไขคำผิด ทั้งเอกสาร Microsoft Word 2016

สำหรับใครที่ทำการเขียนคำผิด ทั้งภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ในเอกสารต่างๆของเราใน Microsoft Word เราสามารถทำการเปลี่ยนจากคำที่เราเขียนผิดเป็นอีกคำ หรืออีกข้อความเลยก็ได้ โดยอาจจะเขียนผิด อาทิเช่น คำว่า กฏ โดยเราอาจจะเผลอใส่เป็น กฎ โดยเราสามารถเปลี่ยนคำจาก กฎ > กฏ ได้เลยเพียง 1 คลิก ง่ายไหมละครับ โดยเราจะใช้ฟังก์ชั่นของ Microsoft Word ที่ฟังก์ชั่นชื่อว่า Replace ในการแทนคำที่เราต้องการ Advertisements

กลับด้านรูปภาพซ้าย ขวา บน ล่าง Word , PowerPoint

สอนวิธีการสลับรูปภาพของการกลับด้านของรูปต่างๆของ Microsoft PowerPoint และ Microsoft Word , Microsoft Excel โดยสามารถทำได้ทุกเวอร์ชั่นในการใช้ฟังก์ชั่นของ Rotate เพราะบางครั้งเวลาเราไปทำาการถ่ายรูปภาพมา หรือทำการบันทึกภาพมาจาก Google หรือเว็บไซต์ทั่วไป บางครั้งรูปมันหันไปทางขวา แต่เราอยากให้มันหันไปทางซ้าย เราก็สามารถทำได้เหมือนกัน

ขีดกลางตัวอักษร Strikethrough สำหรับ Word 2016/2013

สำหรับคนที่กำลังทำเอกสาร Microsoft Word บ่อยๆ บางครั้งเราก็จะต้องทำการขีดฆ่า หรือ ขีดกลางตัวอักษรเอาไว้ เพื่อเอาไว้ Review หรือจัดทำเอกสารรายงานก่อนที่เราจะส่งตัวจริง โดยอาจจะเป็นพิมพ์ประโยคที่แต่งขึ้นมาหลายๆแบบ และกันความสับสนเอาไว้ หรือเราเป็นคนตรวจเอกสารคนอื่นและเราทำการ Review สอนใช้เครื่องมือ  Strikethrough ขีดกลางตัวอักษร Microsoft Word สำหรับไฟล์ Microsoft Word ที่เราจะใช้ขีดกลางตามตัวอย่างที่จะทำ โดยการใช้เครื่องมือของ Strikethrough Advertisements   1. ลากเมาส์คลุมไปยังตัวอักษรที่ต้องการขีดฆ่า หรือ ขีดกลาง จากนั้นกด มุมขวาไอคอนของ Font ในหน้า Home   2. เลือก Strikethrough และกด OK   3. ผลลัพธ์ที่ได้   เท่านี้ก็เป็นการใช้ Tool Strikethrough ในการขีดฆ่าตัวอักษรหรือขีดกลางตัวอักษรได้เรียบร้อย โดยสามารถทำได้ทุกเวอร์ชั่นของ Microsoft Word  

สร้าง Drop-Down List Word 2016 / 2013

สำหรับคนที่ทำเอกสาร Microsoft Word 2016 / 2013 จะมีเมนูในการใช้ สร้าง Drop-Down List Word 2016 / 2013 เพื่อเอาไว้ตอบแบบสอบถามต่างๆ โดยมีคำตอบที่แน่นอนเพื่อให้ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างที่เราต้องการ เหมือนเป็นการกำหนดคำตอบให้กับผู้ใช้งานตามที่เราอยากได้เท่านั้นเอง