Microsoft Office

การสร้างกราฟ Microsoft Excel 2013

Advertisements สำหรับใน Microsoft Excel เราสามารถทำการสร้างกราฟต่างๆได้ในการเปรียบเทียบข้อมูล โดยอาจจะเป็นกราฟแท่ง วงกลม โดยส่วนมากจะเอาไว้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ซึ่งทำให้มองได้เห็นเป็นรูปภาพได้ โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล และกราฟก็จะเปลี่ยนไปตามขนาดของข้อมูลของเรา สร้างกราฟเปรียบเทียบข้อมูลใน Microsoft Excel 2013 1. ทำการเปิด Microsoft Excel ขึ้นมา 2. จากนั้นทำการกรอกข้อมูลของเราลงไป ในตัวอย่างจะเป็นการ ตรวจสอบ Stock ในการขายอุปกรณ์ของ Apple 3. เมื่อเราทำการใส่ข้อมูลลงไป ให้ทำการลากเมาส์ให้คลุมทั้งหมดของข้อความ > จากนั้นทำการกดปุ่ม Quick Analysis   4. ทำการเลือก Tab : Charts และเลือกแบบของกราฟที่เราต้องการ   5. จากนั้นเราก็จะได้กราฟ ที่เราต้องการ   โดยข้อมูลของที่เราทำการสร้างขึ้นมา เราก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ โดยหลังจากที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล กราฟของที่เราเลือกก็จะแปรผันไปกับข้อมูลที่เราทำการกรอกเอาไว้

แสดงไม้บรรทัด (Ruler) Microsoft Word 2016 / 2013

ในการเปิดใช้งานไม้บรรทัด(Rules) Microsoft Word 2013 และการปรับหน่วยของไม้บรรทัด โดยจะเป็นการปรับ View ในเมนู Word สำหรับนักศึกษาหรือวัยคนทำงาน บางครั้งในการทำงานของเอกสารของ Microsoft Word 2013 บางครั้งอาจจะต้องทำการแสดงไม้บรรทัดของ Microsoft Word บนหัวเอกสาร เพื่อจัดเรียงย้อหน้าของเอกสารในการทำงานเอกสาร โดย Defaults ของ Microsoft Word จะไม่แสดงไม้บรรทัดบนหัวของเอกสารของเรา ถ้าเราจะใช้เราจะต้องไปทำการเลือกเปิด Views เอาเอง ในการเปิดใช้ไม้บรรทัด (Ruler) สำหรับ Microsoft Word 2007 , 2010 ,2013 ก็เป็นการติ๊กเลือก views เหมือนกัน Advertisements แสดงไม้บรรทัด (Ruler)ใน Microsoft Word 2016 / 2013 1. ทำการเปิด Microsoft Word 2013 2. ไปที่ Tab : view > จากนั้นทำการเลือก Ruler จากนั้นเราก็จะเห็น ไม้บันทัดบนหัวเอกสารของ Microsoft Word   การปรับหน่วยของไม้บรรทัด Microsoft Word 3.  ไปที่

สอนการ Merge & Center ของ File Microsoft Excel

ในการทำงานใน Microsoft Excel ส่วนใหญ่จะเป็นงานบัญชี หรือ งานที่เป็น Summary เรื่องตัวเลขต่างๆของ Finance โดยการพิมพ์หัวข้อในแต่ละ Cell ใน Excel อาจจะต้องมีการทำ Merge & Center เพื่อรวม cell แต่ละ cell เข้าหากันให้เป็น cell เดียว การทำ Merge & Center ของ File Excel 1. ทำการเปิด Microsoft Excel 2. ในการทำไฟล์ Excel ในการทำงานนั้นจะมองกันเป็น Cell โดยจะมีการทำ Row / Columns ในการทำงาน โดยถ้าเราจะรวม 2 cell ไม่ว่าจะเป็น รวม 2 Columns เข้าหากัน เราสามารถทำการใช้ Function ที่เรียกว่า Merge & Center โดยทำการคลิกลากคลุม Cell ทั้งหมดที่เราต้องการรวมกัน จากนั้นที่ไป Merge & Center และคลิก เพื่อทำการ Merge  

บันทึกไฟล์ Word ให้เป็นไฟล์ PDF

สำหรับใครที่ต้องการทำการ Save File Word หรือไฟล์ .docx , .doc ให้เป็นไฟล์ PDF โดยวันนี้มีทิปง่ายๆสำหรับ Microsoft Office 2013 โดยใน Office 2013 สามารถทำการบันทึกไฟล์ต่างๆที่เราเปิด ให้เป็นไฟล์ PDF โดยเป็นการเปลี่ยนนามสกุลในการบันทึกค่าของไฟล์ บันทึกไฟล์ Word ให้เป็นไฟล์ PDF 1. ทำการเปิดไฟล์ Microsoft Word 2.  ไปที่เมนู File 3. ไปที่ Save As > Computer จากนั้นทำการตั้งชื่อไฟล์ที่เราต้องการ และทำการเลือก Save as Type : PDF   เท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ที่เราทำใน Microsoft Word ที่เป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้วครับ  

การตั้งค่าฟอนต์ให้เป็น Template ของเอกสาร Microsoft Word

สำหรับใครที่อยากจะทำการตั้งค่าฟอนต์ของเอกสารต่างๆของ Microsoft Word โดยเราสามารถทำการตั้งค่า Font ให้เป็นมาตราฐานของเอกสาร Microsoft Word ได้ หรือที่เราเรียกว่าการตั้งให้เป็น Default Template ของเอกสาร โดยเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ Font ที่เราเลือกในการพิมพ์เนื้อหาลงเอกสาร การตั้งค่า Font ให้เป็น Template Default ของ Microsoft Word 1. ทำการคลิกที่ ลูกศรลง ในช่องของ HOME > Font   2. ทำการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ Font ที่ต้องการ Latin Text : Complex scripts : โดยให้เราทำการเลือก จากนั้นช่องด้านล่างจะมีการ Preview ให้ดูก่อนการตัดสินใจเลือก   จากนั้นให้ทำการคลิก Set As Defaults > ทำการเลือก All Documents based on the Normal template. เราก็จะได้ template ที่เป็น Font ที่เราเลือกในการทำเอกสารของ Microsoft Word เรียบร้อยแล้วครับ