Advertisements

สำหรับการปรับสีพื้หลังของเมนู Start ในการจัดการสีต่างๆของ Windows 10 โดยปกติทาง Microsoft จะไม่ได้ปรับสีแบบชมพู หรือม่วงมาให้ โดยเป็นสีที่เป็นมาตราฐานของการใช้งานมา แต่เราสามารถมาทำการปรับแต่งสีเองได้ให้เหมาะสมกับเราในการใช้งาน โดยแต่ละคนอาจจะชอบไมเ่หมือนกัน

การปรับสีพื้นหลังเมนู Start , Title , Taskbar Windows 10

1. คลิกขวาหน้าจอ Desktop เลือก Personalize

Change Color Surface Windows 10

2. คลิก Colors

หัวข้อ Show accent color on the following surfaces

เลือก (/) Start taskbar , and action center

(/) Title bars

Change Color Surface Windows 10-1

Advertisements

3. โดยเราสามารถเลือกสีได้เหมือนกัน ในหัวข้อ Colors นั่นแหละ

Change Color Surface Windows 10-3

เท่านี้เราก้จะได้สีตามที่เราต้องการ

Change Color Surface Windows 10-2

โดยหลังจากที่เราทำการเลือกสีปรับตามใจชอบ ให้เราลองทำการกดเมนู Start เราก็จะได้พื้นหลังในหน้า menu Start ของ Windows 10 หรือ Title . Taskbar ตามสีที่เราต้องการที่เราทำการเลือกไปนั่นเอง

Advertisements
Contributor