Advertisements

สำหรับใครที่ดาวน์โหลด LINE PC เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมา และต้องการเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย หรือ ญี่ปุ่น หรือ จีน เราก็สามารถทำการปรับได้ โดยไม่ต้องไปทำการลบไลน์และลงใหม่

ปรับเปลี่ยนเมนูภาษาไทย – อังกฤษ LINE PC

1. เข้า LINE PC และทำการ Login ปกติ

2. เลือก . . . > เลือก Settings

เปลี่ยนเมนูภาษาไทย อังกฤษ LINE P2

3. เมนู Basic > เลือก Language เลือกภาษาที่เราต้องการ

Advertisements

เปลี่ยนเมนูภาษาไทย อังกฤษ LINE PC

จากนั้นกด OK และทำการ Sign out และทำการปิด LINE และทำการเปิด LINE PC ใหม่ เท่านี้ก็เป็นการเปลี่ยนเมนูภาษาของ LINE PC เรียบร้อย จะได้ไม่ยุ่งยากอะไรอีกต่อไปกับการใช้งานของไลน์ PC

Advertisements
Contributor