Advertisements

สำหรับคนที่กำลังใช้ Google Chrome , Firefox ในการเข้าใชงานอินเตอร์เน็ทในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ และทำการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรา โดยเราสามารถทำการเปลี่ยนที่เก็บไฟล์ที่เราดาวน์โหลดได้ โดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยน Path ในการดาวน์โหลดทั้งใน Firefox , Google Chrome โดยทางแอดมินก็ชอบเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บเหมือนกัน โดยส่วนมากแอดมินจะเก็บไว้ใน Drive D:\Downloads เพราะเวลาเราทำการ format คอมพิวเตอร์  Drive C เราจะหายไปดังนั้นบางทีไฟล์ที่เคยดาวน์โหลดไว้ก็ไม่อยากจะทำการดาวน์โหลดใหม่ หรือต้องมานั่งโยกไฟล์ก่อนย้าย

เปลี่ยนที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลด Google Chrome / Firefox

สำหรับ Google Chrome

1. เปิด Google Chrome ขึ้มา จากนั้นไปที่มุมขวา คลิก Control setting > เลือก Settings

Change Download Path Firefox Chrome-4

2.  คลิกเมนู Settings มุมซ้าย > เลือก Advanced

Change Download Path Firefox Chrome-5

3. คลิก Downloads

Advertisements

Change Download Path Firefox Chrome-6

4. คลิก Change ในการเปลี่ยน Folders ในการจัดเก็บไฟล์ดาวน์โหลดของ Google Chrome

Change Download Path Firefox Chrome-7

5. เรียบร้อย

สำหรับ Firefox

1. ทำการเปิด Firefox >  คลิก Settings > คลิก Options

Change Download Path Firefox Chrome-2

2. ในหัวข้อดาวน์โหลด   ให้เลือกกด Browser ไปยังตำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์

Change Download Path Firefox Chrome-3

3. เรียบร้อย

เสร็จสิ้นการเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ Firefox , Google Chrome ในการจัดเก็บไฟล์ที่เราทำดาวน์โหลด

Advertisements
Contributor