Advertisements

สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยน Product Key ของ Windows 7 วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนคีย์ของ Windows 7 อย่างง่ายๆกันนะครับ ซึ่งจะใช้ Command ในการเปลี่ยน ซึ่งวิธีการทำนั้นไม่ยากเลยครับ

ในการเตรียม Product key Windows 7 นั้น เราจะได้ Key Windows 7 ตอนที่เราซื้อ Windows มา โดยใน Windows 7 จะแบ่งออกเป็นหลาย Editions โดยให้เราลง Windows 7 และใช้ Product Key ให้ถูก Editions กันถึงจะ Active Windows 7 ได้

วิธีการเปลี่ยน Product Key Windows 10

วิธีการเปลี่ยน Product Key Windows 7

แนะนำว่าตอนทำการ Active Windows คอมพิวเตอร์ของเราควรต่อกับ Internet ด้วยนะครับ สำหรับใครที่ Activate Product Key Windows ไม่ได้ให้ทำการตรวจสอบว่าคีย์ตัวนั้นตรงกับ Edition ของ Windows ที่เราได้มาหรือไม่ เช่น Windows 7 Enterprise ก็ต้องใช้ Product ของ Windows 7 Enterprise

Advertisements

1. ทำการเปิด Command Prompt (ทำการคลิกขวาที่โปรแกรมแล้วเลือก Run As Administrator)

2. ทำการพิมพ์ slmgr.vbs -ipk <type your product key here>

ตัวอย่าง slmgr.vbs -ipk XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Change Product Key Windows 7

3. ทำการ Active License Windows 7 โดยการพิมพ์  slmgr.vbs -ato

4. เสร็จสิ้นเรียบร้อย

โดยวิธีการเปลี่ยน Product Key ที่ผมสอนนี้สามารถนำไปใช้กับการเปลี่ยน Product Key บน Windows 8 ก็ได้นะครับ

Advertisements
Contributor