Advertisements

สำหรับคนที่ใช้ LINE PC และต้องการเปลี่ยนรูป Profile เป็นที่เราต้องการ โดยเราสามารถทำการเปลี่ยนใน LINE PC แทนในมือถือก็ได้ โดยถ้าเราทำการเปลี่ยนที่ใดที่หนึ่งมันก็จะทำการ Sync ไปให้อีกที่อัตโนมัติ โดยบางที่เราอาจจจะสะดวกเปลี่ยนในคอมพิวเตอร์ที่เราทำการ Login ด้วย LINE PC

เปลี่ยน Profile LINE PC -4

เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ LINE PC ในคอมพิวเตอร์

1. ไปที่มุมล่างของ LINE PC และทำการเลือก Settings

Advertisements

เปลี่ยน Profile LINE PC -1

2. Basic > คลิกที่ Profile : icon กล้อง

เปลี่ยน Profile LINE PC -2

3. เลือก Select form computer

เปลี่ยน Profile LINE PC -3

จากนั้นเพื่อนๆก็ทำการ Browse หาไฟล์รูปภาพโปรไฟล์ที่เราได้ทำการเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยเพื่อนๆสามารถทำการเลือกรูปภาพของเราได้เลย

Advertisements
Contributor