Advertisements

ถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้ Gmail ของเราใช้ความจุไปที่เท่าไร และความจุ Gmail ของเราทั้งหมดมีเท่าไร วันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการดูกันว่าวิธีการตรวจสอบความจุของ Gmail นั้นดูกันอย่างไร สำหรับ Google จะมีการใช้บริการที่เป็นในส่วนของ Gmail , Google Photo และ Google Drive

ขนาดความจุ Gmail ในการใช้งาน ??

1. เข้าในหน้าของ Gmail และเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างสุด จะมีข้อความของเราว่าตอนนี้เราเหลือพื้นที่ใช้งานทั้งหมดเหลือเท่าไร กับการใช้บริการของ Gmail , Photo , Google Drive

โดยถ้าคลิก Manage จะไปอีกหน้า

ความจุ Gmail มีขนาดเท่าไร

2. ระบบจะบอกว่าตอนนี้เราใช้ไปเท่าไร ถ้าเป็นของฟรีจะได้ 15GB ใช้ไปเลยฟรีๆ โดยจะใช้ไปจนกว่าจะหมด

Advertisements

ความจุ Gmail มีขนาดเท่าไร -2

Google จะแสดงว่าตอนนี้ Gmail ของเราใช้ไปเท่าไรในพื้นที่ของ Email

 

 

ความจุ Gmail มีขนาดเท่าไร -3

โดยพื้นที่ของ Gmail ของเราจะมีทั้งหมด 15 GB นั้นเอง ( สำหรับผมมี 17 GB เพราะตอบคำถามช่วงหนึ่งกับ Google ) ถ้าเพื่อนไม่ได้ใช้งานของ Google photo หรือ Google Drive มาก ก็จะมีพื้นที่ใช้ Gmail เยอะ เพราะการกินพื้นที่ก็จะเหมือนกันแบ่งเค้กนั้นเองจากทั้งหมด 15 GB

Advertisements
Contributor