Advertisements

หลายคนที่ใช้ Windows 8 , Windows 8.1 หรือ Windows 10 เวลาเราจะทำการลบข้อมูลบางอย่าง ตอนลบข้อมูลมันจะไม่มีหน้าต่างยืนยันว่าจะลบหรือไม่ใช่ไหมครับ คือถ้าเราทำการคลิกขวาที่ไฟล์จากนั้นแล้วคลิก Delete แล้วไฟล์นั้นก็จะถูกลบทันที แต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้ง Windows 8.1 เพื่อให้ทำการยืนยันก่อนกว่าคุณจะทำการลบไฟล์นี้

วิธีการตั้ง Confirm ในการลบไฟล์ต่างๆใน Windows 8.1

1. ทำการคลิกขวาที่ Recycle Bin > ทำการเลือก Properties

Windows8.1-Delete-itmes-1

2. จากนั้นให้ทำการเลือก Display delete Confirmation dialog > และกด OK

Advertisements

Windows8.1-Delete-itmes-

3. จากนั้นทำการทดสอบลบไฟล์ จะพบว่า พอเราเราจะทำการคลิกลบไฟล์ จะมี popup ขึ้นว่า Confirm ว่าคุณต้องการลบไฟล์นั้นหรือไม่

Windows8.1-Delete-itmes-3

ผมแนะนำว่าให้ทำการปรับไว้ทุกๆคนสำหรับคนที่ใช้ Windows 8.1 ครับ เพราะจะเป็นการ Confirm อีกครั้งในการลบไฟล์ออกจากคอมพิวเตอร์ของเรา

Advertisements
Contributor