Advertisements

สำหรับการลบไฟล์ใน Windows 10 หรือ Windows 8.1 เคยสังเกตุกันไหมว่า ตอนที่เราทำการคลิกขวาและลบไฟล์ที่เราต้องการลบจากนั้นจะไม่มี dialog ขึ้นมาว่า คุณต้องการจะลบไฟล์นี้หรือไม่ โดยถ้าเป็น Windows 10 หรือ Windows 8.1 จะเป็นการลบไฟล์แล้วไฟล์นั้นจะไปอยู่ในถังขยะทันที โดยไม่มีข้อความขึ้นมาถามก่อนการลบไฟล์ ซึ่งอันตรายมาก คือจะไปทำการลบไฟล์ผิดนั้นเอง

การตั้ง Comfirmation dialog ในการลบไฟล์ต่างๆใน Windows 10

1. คลิกขวาเลือก Properties

Confirm-dialog-deletefile

2. เลือก (/) Display delete Confirmation dialog จากนั้นคลิก OK

Advertisements

Confirm-dialog-deletefile-2

จากนั้นลองทำการลบไฟล์ที่เราต้องการลบ

Confirm-dialog-deletefile-3

สังเกตุได้ว่า หลังจากที่เราคลิกขวาไฟล์และทำการเลือก Delete จากนั้นจะมี Dialog ของขึ้นมาว่า คุณต้องการลบไฟล์แล้วไปเก็บที่ถังขยะ Recycle Bin หรือไม่ โดยบทความนี้เป็นบทความทิปง่ายสำหรับการใช้ Windows 10

Advertisements
Contributor