Advertisements

การที่เรามี icon โปรแกรมต่างๆหรือไฟล์งานเอกสารต่างๆ ในหน้าจอ Desktop ของ Windows 7  , Windows 8.1 และ Windows 10 บางครั้งมันก็จะดูรกๆในการที่เราไม่ค่อยได้จัดการเอกสารในหน้า Desktop โดยวันนี้จะมาสอนวิธีการซ่อน icon ต่างๆในหน้าจอ Desktop ซึ่งเหมาะสมกับเวลาจะนำคอมพิวเตอร์ของเราไป Present งานให้กับลูกค้า

การซ่อน/แสดง desktop icon ของ Windows

Show-desktop-icon-1

 

1. ทำการคลิกขวาบนพื้นที่ว่าง > เลือก View > คลิก Show desktop icons

Advertisements

Show-desktop-icon-2

 

2. ถ้าเราเอาเครื่องหมาย (/) ออกจาก Show desktop icons ก็จะเป็นการซ่อน icon ต่างๆในหน้า Desktop ชั่วคราว

Show-desktop-icon-3

 

ซึ่งวิธีนี้เป็นการซ่อน desktop icons ชั่วคราวในหน้าจอ Windows ของเรา โดยเราสามารถทำได้ทั้งใน Windows 7 , Windows 8.1 และ Windows 10

Advertisements
Contributor