Advertisements

สำหรับใครที่ใช้ iPhone , android รุ่นต่างๆ เพื่อนๆสามารถทำการปิดไมโครโฟนจากมือถือไม่ให้ใช้ Application นั้นๆ อาทิเช่น Facebook เพื่อนๆเคยสังเกตุไหม เวลาเราคุยกับเพื่อนๆข้างๆเราเกี๋ยวกับเรื่องบางอย่าง อาทิเช่น เย็นนี้เราจะไป Central กัน โดยเป็นการคุยกับเพื่อนๆข้างๆ โดยพูดคำว่าเซนทรัลไปสักระยะ โดยไม่ใช่เป็นการพูดซ้ำๆ โดยเป็นการพูดทั่วไป เพราะ facebook ใช้อัลกอรึทึ่มในการตรวจสอบ และเพื่อนๆก็มาเล่นมือถือ เพื่อนๆจะพบว่าจะมีโฆษณาที่เกี่ยวกับ Central ขึ้นมา แน่นอน Facebook ใช้ AI ในการตรวจสอบหรือจะจับเสียงที่ input ผ่านมือถือของเราเข้าไปใน apps facebook และใช้ Bigdata ในการประมวลผลออกมาเป็นโฆษณา ซึ่งตอนนี้ AI ของ Facebook ยังไม่เก่งภาษาไทย ถ้าภาษาไทยได้เมื่อไรรับรองมาเพียบ โดยวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการปิดไมโครโฟนจาก Facebook เพื่อไม่ให้ดักฟังกัน

facebook เขาให้เราเล่นฟรี ดังนี้เขาจะทำอะไรดึงข้อมูลเราไปวิเคราะห์มันไม่ก็ผิด แต่บางอย่างมันก็เกินไปนะแอดมินว่า

วิธีการปิดไมโคโฟน Facebook เพื่อไม่ให้แอบฟัง ฝั่งโฆษณา

สำหรับ  Facebook app

Advertisements

1. ไปที่ Settings > เลื่อนลงมาล่างๆ หา Facebook App

2. ทำการปิด icon Microphone

facebook ไมโคโฟน แอบฟัง -1

3. เรียบร้อย

สำหรับ  Messenger App

1. ไปที่ Settings > เลื่อนลงมาล่างๆ หา Messenger  App

2. ทำการปิด icon Microphone

facebook ไมโคโฟน แอบฟัง -1

3. เรียบร้อย

ทั้ง Facebook และ Messenger  app ผมแนะนำให้เพื่อนๆทำการปิดไมโคโฟนทิ้งซะ ไม่งั้น Facebook ดักฟังเราโดยใช้ AI และทำการประมวลผลออกมาในรูปแบบของโฆษณา

Advertisements
Contributor