Advertisements

วันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรม Filezilla ซึ่งโปรแกรมตัวนี้เป็น Program FTP Freeware อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับ หลายคนคงใช้พวก CuteFTP หรือโปรแกรมต่างๆพวกมี License และก็ต้องทำการแครกโปรแกรมต่างๆ แต่วันนี้ผมจะพามารู้จักกับ โปรแกรม FileZilla โดยผมแนะนำ  FileZilla ในกาทำ FTP และควรทำการ Update สม่ำเสมอ

อธิบายการใช้โปรแกรม FileZilla

รายละเอียดของแต่ละส่วนของโปรแกรม FileZilla

FileZilla-FTP

Advertisements

ส่วนของแถบสีม่วง

จะเป็นส่วนของการ Login เข้าไปยัง web hosting ของเราครับ

Host : ทำการขอ Hosting  ส่วนมากจะใส่ชื่อ website , IP

Username : ทำการขอ Hosting

Password : ทำการขอ Hosting

Port : 21 ส่วนมากจะใช้ Port21 ครับ (FTP)  ให้สอบถามฝั่ง Hosting เพิ่มเติม
ส่วนของแถบสีเหลือง

จะเป็นส่วน local drive / folder ของผู้upload/download เองครับ
ส่วนของแถบสีแดง

จะเป็นส่วนพื้นที่ของ folder ของ Hosting หรือ web server ที่เราได้ทำการ login เข้าไป
ส่วนของแถบสีเขียว

จะเป็นส่วนของการบอกว่ามีไฟล์ไหนบ้างที่เราทำการ upload/donwload แ้ล้วเกิดการ Failed หรือ Success มั้งครับ

Advertisements
Contributor