Advertisements

คุณเคยพบกับปัญหากับการที่เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วหน้าจอขึ้นข้อความว่า \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM ไหมละครับ ถ้าวันนี้คุณเจอปัญหาดังกล่าวนี้ มันเิกิดจากการปิดคอมพิวเตอร์โดยไม่สมบูรณ์โดยทำให้เกิดการเีสียหายของไฟล์ระบบ เช่น ไฟตกทำให้คอมพิวเตอร์ดับไปเลย หรือ กดปุ่ม Shutdownค้าง แต่วันนี้ผมจะบอกวิํธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ให้คุณสามารถ Bootคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้งานต่อไปได้

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการ Repair Windows XP

– แผ่น Windows xp

โดยหน้าจอ Error ที่ขึ้นว่า

windows XP Cound not start

Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM

You can attempt to repair this file by starting Windows Setup
using the original Setup CD-ROM.
Select ‘r’ at the first screen to start repair

การแก้ไข Windows XP Windows could not start

1. ให้เราใส่แผ่น Windows XP เข้าไปแล้วให้มัน Boot จากแผ่นเป็นอันดับแรก (ให้ Setupจาก BIOS:ส่วนวิธีการเข้า BIOS ก็คือ กด ” . ” หรือ ” Delete ”  ตอนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา)

2. หลังจากนั้น Windows ก็จะขึ้นให้เรากดปุ่ม Repair windows โดยให้เรากด R เพื่อทำการซ่อมแซม Windows

3. ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าจอ command prompt เรียกว่า Recovery Console ให้ระบุหมายเลขของระบบปฏิบัติการที่ได้ทำการลงในเครื่องนั้น ถ้าเครื่องมีระบบเดียวก็ให้พิมพ์เลข 1

Advertisements

4. และต่อจากนั้นจะแสดงข้อความให้กรอก administrator password ถ้าไม่ได้ตั้ง password ไว้ก็ให้กด enter

5. และให้คุณพิมพ์ตามผม ดังนี้ แต่ละบรรทัดเพื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กด Enter นะครับ

md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default

copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
6. เมื่อเสร็จแล้วกดให้พิมพ์ exit ออกจาก console mode และทำการ Restart Computer

แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว อาจจะพบกับปัญหาเรื่อง driver , program บางโปรแกรมนะครับ แต่หลักๆในการทำก็คือการเข้ามาเอาข้อมูลใน drive C: ของเราเพื่อโยกไป backup ไว้ driveอื่น หลังจากนั้นคุณก็อาจจะ format ใหม่ก็ได้
**ข้อแนะนำ
– เราอาจจะใช้โปรแกรมแผ่น Hiren เข้ามา Boot computer เพื่อเข้าไปโยกข้อมูลบางส่วนจาก Drive C ไปยังDrive อื่นๆก็ได้ จากนั้นค่อยทำการลง Windows XP ใหม่
– อีกวิธีก็คือ ถอด Harddisk ไป jump คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อโยกข้อมูลจาก Drive C: ที่เกิดอาการครับ

Advertisements
Contributor