Advertisements

สำหรับใน Windows เราสามารถทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ต่างๆ ได้ครั้งทีละมากๆ โดยไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติม โดยอาศัย Function การ Rename ของไฟล์ใน Windows เข้ามาจัดการ โดยทำได้ตั้งแต่ใน Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 7 และ Windows XP

การเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์ต่างๆเป็นจำนวนมากๆ

1. ทำการเปิด Folder ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์รูป สังเกตุได้ว่าชื่อไฟล์แต่ละรูปมีชื่อไฟล์ A (n) แต่วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนให้เป็นชื่อไฟล์เดียวกันและเรียงลำดับของรูปภาพไปพร้อมกัน

Change Filename Windows

2. ให้เรากด Ctrl + A เพื่อทำการ Mark รูปภาพทั้งหมดในfolder นี้ จากคลิกขวาที่ไฟล์รูปไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง แล้วเลือก Rename จากนั้นทำการตั้งชื่อ ในตัวอย่างคือ Pic_

แต่ผลลัพธ์จะได้มาเป็นดังนี้ Pic_(X) ; โดยที่ X = 1,2,3,……..n

ทำการเลือกคลุมทั้งหมด > เลือก Rename

Advertisements

Change Filename Windows step2

ทำการตั้งชื่อของไฟล์ที่เราต้องการ จากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายไปพื้นที่ว่าง

Change Filename Windows step3

3. จากนั้นเราก็จะได้ชื่อไฟล์ตามรูป

Change Filename Windows step4

โดยเราจะได้ไฟล์รูปภาพที่เรียงกันลงมา โดยเป็น ประมาณ ไฟล์รูป (1) , ไฟล์รูป (2) , ไฟล์รูป (n)  เพียงเท่านี้ เราก็จะได้รูปภาพที่เปลี่ยนทั้งหมดเรียบร้อย

Advertisements
Contributor