Advertisements

สำหรับใครที่กำลังใช้ Photoshop และอยากทำการตีเส้น ตีกรอบต่างๆของ Photoshop แล้วอาจจะงงๆว่าเราจะเมนูไหนดี สำหรับวันนี้แอดมินจะมาแนะนำการใช้ Line Tool ในการตีเส้น แต่สำหรับใครที่ใช้ Line Tool แล้วเจอปัญหาว่าพอตีเส้นตรงลงไปแล้ว กลายเป็นลูกศร จะต้องแก้ไขอย่างไร วันนี้ก็มีคำตอบ

การตีเส้น Line Tool สำหรับ Photoshop

1. ทำการเปิด Photoshop ขึ้นมา และไปทำการเลือก Line Tool

line tool photoshop-1

2. สำหรับใครที่กำลังจะใช้ Line Tool และลองลากบนรูปภาพ และได้เป็นลูกศรแทนเส้นตรง ให้ทำดังนี้

line tool photoshop-2

3. คลิกขวามุมซ้ายบน เส้นตรง จากนั้นทำการเลือก Reset Tool

Advertisements

line tool photoshop-3

 

จากนั้นเราก็ลองใช้ Line Tool ในการตีเส้นใหม่อีกครั้ง เท่านี้เราก็จะได้เส้นตรงตามที่เราต้องการ

line tool photoshop-4

 

line tool photoshop-5

เรียบร้อยสำหรับการใช้ Line Tool ในการใช้งานสำหรับ Photoshop ในการตีเส้นกรอบต่างๆ โดยเราสามารถทำการปรับสี ปรับขนาดของเส้นที่เราตีได้

Advertisements
Contributor