Advertisements

สำหรับ Microsoft Edge ตัวใหม่จะมีฟังก์ชั่นอ่านข้อความเสียงให้เพื่อนๆได้ฟัง โดยเพื่อนๆไม่ต้องมานั่งอ่านข้อความกันอีกให้เสียเวลา เพราะบางครั้งเราก็จำเป็นให้คอมพิวเตอร์อ่านให้เราฟังได้เหมือนกัน แถมเพื่อนๆจะได้ฝึกภาษาได้อีกด้วย เพราะเราจะได้สำเนียงในการออกเสียงของการอ่านข้้อความตามแต่ละภาษานั่งเอง ในการอ่านภาษาเราสามารถทำการปรับความเร็วหรือช้าในการอ่านให้เราได้ฟังอีกด้วยในการใช้งานแต่ละครั้ง

Microsoft Edge อ่านข้อความให้เราฟัง ไม่ต้องมาอ่านตัวหนังสือกันอีกต่อไป

1. ทำการเปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการให้คอมพิวเตอร์อ่านให้เราฟัง โดยการเปิด New Microsoft Edge ขึ้น

2. คลิกเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์อ่านให้ฟัง จากนั้นคลิกขวาและเลือก Read aloud selection

Advertisements

3. จากนั้นคอมพิวเตอร์จะอ่านข้อความให้เราฟัง เราสามารถทำการปรับความไวในอ่านและภาษาได้อีกด้วย

หรือเพื่อนๆจะทำการปรับภาษาให้เป็นไปตามที่เพื่อนๆต้องการได้

สำหรับภาษาไทยตอนนี้ยังไม่รองรับนะครับ โดยเพื่อนๆให้รออีกสักระยะ หลังจากนั้นผมว่าเพื่อนๆก็จะสามารถทำการอ่านข้อความเสียงที่เป็นภาษาไทยได้แล้วครับผม สำหรับผมเองชอบให้อ่านพวกข่าวสารต่างๆของต่างประเทศและก็ฝึกภาษากันไปอีกด้วย

Advertisements
Contributor