Advertisements

สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งทำการหัดใช้ Microsoft Excel โดยวันนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานง่ายๆในการ บวก ลบ คูณ หาร ของข้อมูลในแต่ละ Row  โดยในการทำไฟล์ Excel นั้นผมแนะนำว่าควรที่จะทำการศึกษาวิธีการง่ายๆและค่อยไป Advance ในสูตรต่างๆ

วิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ของ Microsoft Excel

ใน Microsoft Excel จะประกอบไปด้วย Column (ตัวอังษร A-Z) , Row (ตัวเลข 1 – n)  โดยถ้าเราเอาเมาส์คลิกไปที่ Cell ไหนก็จะมีบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งไหน ในตัวอย่างคือ C9 (ตามภาพมุมซ้ายบน)

Microsoft-Excel-1

ในตัวอย่าง ผมจะนำ G3-C6 ก็จะได้คงเหลือ

Advertisements

โดยวิธีการทำก็คือ ไปคลิกที่ช่องที่เราอยากได้ผลลัพธ์ จากนั้นทำการพิมพ์ =G3-C6 จากนั้นทำการ Enter  มันก็จะเป็นการนำข้อมูลที่เก็บในตำแหน่ง G3 นำมาลบกับ ข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่ง C6

Note : ต้องทำการใส่ = ก่อน จากนั้นก็คือวิธีการคิดของเราว่าจะเอา บวก หรือ ลบ

Microsoft-Excel-2

 

โดยเราสามารถนำ Cell ต่างๆมาก + – * / ได้มากกว่า 1 cell ในการหาผลลัพธ์นั้นเอง

สัญลักษณ์ในการใช้ Excel

+ หมายความว่า บวก

– หมายความว่า ลบ

* หมายความว่า คูณ

/ หมายความว่า หาร

Advertisements
Contributor