Advertisements

สำหรับการแสดงหน้าจอหลายๆ Desktop เราสามารถทำได้บน macOS โดยอาศัยการใช้งานของ Mission Control ในการใช้งาน โดยเป็นการสร้างหน้าจอ Desktop ขึ้นมาเพื่อใช้งานตามประเภทของหน้าจอที่เราจะใช้งาน ณ ขณะนั้น

การปรับมุมมองหลาย Desktop macOS (Mission Control)

1. Apple > System Preferences : ทำการเลือก Mission Control

Multiple Desktop Mission Control macOS

2. ทำการปรับการกด keyboard ลัดได้ตามใจชอบของเราเลย

Multiple Desktop Mission Control macOS key

Advertisements

3. จากนั้นลองกดปุ่มที่เราต้องไว้ของ Mission Control จากนั้นเราจะเห็นปุ่ม + ขึ้นมามุมขวาบนของหน้าจอ Desktop

Multiple Desktop Mission Control macOS Desktop

เท่านี้ก็เป็นการปรับหน้าจอของแต่ละ Desktop ได้ โดยอาจจะอาสัย Functions นี้เอาไว้ตอนนำเสนองาน โดยเราอาจจะใช้อีกหน้าจอ Desktop ในการนำเสนองาน โดยที่เราไม่ใช้หน้าจอของ Defaults ที่เราใช้งานอยู่ ตามปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่

Advertisements
Contributor