Advertisements

สำหรับใครที่ทำการเปิด Microsoft Outlook ไม่ได้และต้องการเปิด Microsoft Outlook เพื่อทำการดูอีเมล์ หรือต้องทำการแก้ไขก่อนเพื่อจะใช้งาน เพื่อนๆสามารถใช้ Command ในการแก้ไขได้ใน Outlook

วิธีการเข้า Outlook SafeMode ทุกเวอร์ชั่น

1. ทำการกด “ปุ่ม Windows + R” พร้อมกัน บนคีย์บอร์ด

หรือ

Advertisements

2.พิมพ์ Outlook.exe /safe   จากนั้นกด Enter หรือ กด OK

3. จากนั้นก็เปิด Microsoft Outlook ได้เรียบร้อย

จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถทำการเข้าไปใน Microsoft Outlook เพื่อทำการดูอีเมล์ และจากนั้นเพื่อนๆก็ลองทำการ Restart Computer

Advertisements
Contributor