Advertisements

หลายๆคนในที่นี้กำลังใช้ Windows 10 โดยแต่ละคนก็ทำการสร้าง Account ของแต่ละคนในการใช้งาน และวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรูปภาพ Profile ในการใช้งานของ Windows 10 เพื่อบางคนยังไม่ทราบว่าทำอย่างไรกับการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อคอมพิวเตอร์หนึ่งใช้หลายคนในเครื่องเดียวจะได้เห็นรูป Profile ของแต่ละคน โดยก่่อนกาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เพื่อนๆจะต้องทำการเตรียมรูปภาพของเราเอาไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนจะได้ไม่เสียเวลาในการหารูปภาพโปรไฟล์ของเรา

การตั้งรูปภาพเปลี่ยนโปรไฟล์รูป Profile Windows 10

1. ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ คลิก และเลือก All settings

Change Profile Picture Windows 10 -2

จากนั้นเลือก Accounts

Profile

2. คลิกไปที่ Your info > ทำการเลือกรูปภาพที่เราต้องการ

Advertisements

วิธีการเพิ่มรูปภาพ ก็ให้ทำการกด Browser และหารูปภาพที่เราต้องการ จากนั้นการเลือกรูปภาพ

Change Profile Picture Windows 10

3. รูปโปรไฟล์เราจะแสดงไว้ตรงมุมซ้ายเวลาเรากดเมนูขึ้นมา

Change Profile Picture Windows 10 -3

Change Profile Picture Windows 10 -4

โดยรูปภาพ Profile ที่เราตั้งไว้จะแสดงตอนที่หน้า Lock Screen ของหน้าจอ Windows 10 นั่นเอง โดยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ตามใจชอบใน Windows 10 ทำให้เราเห็นมีรูปภาของเราขึ้นหน้าจอ Windows 10

Advertisements
Contributor