Advertisements

สำหรับการให้แสดงคอลั่มบนหัวของเอกสารทุกๆหน้าใน Microsoft Excel เราสามารถใช้งานได้ โดยการใช้ฟังก์ชั่นของ Print Title ของ Excel เพื่อเวลาเราปริ๊นเอกสารของข้อมูลออกมามันจะได้แสดงหัวคอลั่มให้เราทุกๆหน้า โดยไม่สับสนในของคอลั่มนั้นๆ และทำให้เอกสารของเราสวยงามเพราะเรามีคอลั่มมาทุกๆหน้าให้เองแบบอัตโนมัติ

สอนการตั้งหัวตาราง Excel คอลั่มให้แสดงทุกหน้า

1.ทำการสร้างคอลั่มของ Microsoft Excel

2.เลือก Page Layout > เลือก Print Title

Advertisements

3.หัวข้อ Sheet เลือก Rows to repeat at top

ให้ทำการเลือกหัวของคอลั่มที่เราต้องการทำซ้ำทุกๆหน้า

เรียบร้อย จากนั้นเราลองเราทำการกด Print Preview ดุได้ คอลั่มที่เราเลือกก็จะแสดงขึ้นทุกหน้าของเอกสารต่างๆของ Microsoft Excel ของเราเพื่อเราสามารถปริ๊นออกมาอ่านได้

Advertisements
Contributor