Advertisements

สำหรับคนที่ทำการเผลอลบอีเมล์ Gmail ออกจาก Inbox ออกไป เราสามารถทำการกู้คืนอีเมล์ได้เลย โดยไม่ต้องไปเพิ่งใคร โดยเราสามารถไปในถังขยะของอีเมล์ของเรา มันก็เหมือนกับถังขยะใน Windows 10 ของเรานั้นแหละเพราะหลังจากที่เราทำการลบอีเมล์ใน Inbox มันก็จะมาอยู่ในถังขยะ

การกู้อีเมล์สามารถทำการกู้ได้คืนภายใน 30 วัน หลังจากที่เราทำการลบอีเมล์ฉบับนั้นๆไป

กู้คืนอีเมล์ Gmail-4

กู้อีเมล์ GMAIL กลับมาเพียง 2 คลิก

1. เข้า Gmail ของเราปกติ จากนั้นไปที่ BIN หรือ ถังขยะ

Advertisements

กู้คืนอีเมล์ Gmail-1

2. ทำการเลือกอีเมล์ฉบับนั้นๆ จากนั้นเลือก Move to ไปยัง Inbox หรือ Folders ที่เราต้องการ จากนั้นก็ให้เราตามไปที่ที่เราทำการย้ายไปนั้นเอง

กู้คืนอีเมล์ Gmail-3

แค่นี้ก็เป็นการกู้คืนอีเมล์ที่เราได้ทำการลบออกไปจาก Inbox เรียบร้อย โดยอีเมล์มันจะไปอยู่ที่ถังขยะ จากนั้นเราก็สามารถกู้คืนได้เองง่ายๆจากถังขยะของเรานั้นเอง

Advertisements
Contributor