Advertisements

สำหรับคนที่ทำข้อมูลเยอะๆ และต้องการลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกจากคอลัมน์ใน Microsoft Excel สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใน Microsoft Excel มีฟังก์ชั่นตัวนี้ให้ใช้อยู่แล้วเรียกว่า Remove Duplicates เผื่อในกรณีทางเราได้รับมอบหมายในการทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลมากมายในการจัดการทำข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และต้องการลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกจาก Microsoft Excel

การลบข้อมูลที่ซ้ำกันภายในคอลัมน์ Microsoft Excel

1. ทำการเปิดไฟล์ Microsoft Excel ขึ้นมา

จากตัวอย่าง จะเห็นว่า คอลัมน์ C7:C8 มีข้อมูลที่ซ้ำจาก C2 นั่นก็คือค่า A หลังจากที่เราลบไปแล้ว จะทำการลบคอลัมน์ C7 , C8 ไปเลย

Remove Duplicates data Excel-2

2. ทำการเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการลบ จากนั้น DATA > Remove Duplicates

Remove Duplicates data Excel

Advertisements

3. เลือก Remove Duplicates

Remove Duplicates data Excel-3

4. ทำการเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการลบ ในการตรวจสอบว่ามีข้อมูลซ้ำ

Remove Duplicates data Excel-4

5. จะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่ซ้ำจะถูกลบไป

Remove Duplicates data Excel-5

ง่ายไหมละครับกับการลบข้อมูลที่ซ้ำกันภายในคอลัมน์ ส่วนมากจะเอาไว้ใช้กับการจัดการข้อมูลขนาดเยอะๆ จะช่วยให้คนทำไฟล์ DATA ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับการทำ Remove Duplicates DATA

Advertisements
Contributor