Advertisements

สำหรับเวลาที่เราถ่ายภาพมา และติดวัตถุที่เราไม่ต้องการมาด้วย แล้วทำให้จำเป็นต้องลบวัตถุนั้นๆออกจากภาพไป แล้วถามว่ามีวิธีการลบวัตถุออกจากภาพใน Photoshop ไหม ก็ต้องบอกได้เลยว่ามีแน่นอน โดยวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ Tool Lasso ในการลบวัตถุของภาพกัน

ลบวัตถุออกจากภาพ Photoshop CC

1. ทำการเปิด Photoshop ขึ้นมา จากนั้นทำการเปิดภาพที่เราต้องการ

ในตัวอย่างผมต้องการลบนกออกจากทะเล

ให้ไปที่ Tool > Lasso Tool

Photoshop remove object picture

2.  จากนั้นลากตีกรอบวัตถุที่เราต้องการลบออกจากภาพใหญ่ โดยคลิกขวาลากเมาส์ให้คลุมวัตถุที่เราต้องการลบ โดยลากตั้งแต่ต้นเริ่มต้น – ปลาย ให้บรรจบกัน

> เลือก Edit > เลือก Fill

Advertisements

Photoshop remove object picture2

3. เลือก Content-Aware และเลือก (/) Color Adaptation จากนั้นกด OK

Photoshop remove object picture3

4. กด CTRL + D เป็นการลบกรอบที่เราทำการลบ

5. ก็จะได้ภาพที่เราต้องการ

Photoshop remove object picture4

เป็นการลบวัตถุต่างๆออกจากภาพด้วย Photoshop Lasso Tool ง่ายไหมละครับ กับการลบวัตตุออกจากภาพ ซึ่งบางครั้งเวลาเราถ่ายก็จะติดวัตถุต่างๆมาด้วย อาทิเช่น ขยะ หรือ นก ตามตัวอย่างของภาพ

Advertisements
Contributor