Advertisements

สำหรับคนที่ต้องการปรับขนาดของรูปภาพโดยใช้ Photoshop เวอร์ชั่นต่างๆในการปรับขนาดรูปภาพต่างๆจากขนาดใหญ่ๆให้ลงมาเป็นขนาดเล็กๆ โดยเพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายๆเลยกับการที่จะลดขนาดไฟล์รูปภาพ และความกว้าง x ความยาวของขนาดรูปผ่านโปรแกรม Photoshop เพราะฟังก์ชั่นอันนี้เป็นเมนูง่ายๆสำหรับการปรับขนาดของรูปภาพเพื่อเอาไปใช้งานได้

สอนวิธีการปรับขนาดรูปภาพ Photoshop CC

1. เปิด Photoshop พร้อมเปิดรูปขึ้นมา File > Open

ปรับขนาดรูปภาพ Photoshop-1

2. เมนู Image > เลือก Image Size

ปรับขนาดรูปภาพ Photoshop-2

3. ใส่ตัวเลขที่เราต้องการปรับให้เป็นขนาดเท่าไร สามารถทำการใส่ได้เลย

Advertisements

 

ปรับขนาดรูปภาพ Photoshop-3

 

4. File > เลือก Save As > ทำการเลือกว่าคุณภาพไฟล์อยากได้เป็นเท่าไร จากนั้นกด Ok

ปรับขนาดรูปภาพ Photoshop-4 ปรับขนาดรูปภาพ Photoshop-5

 

เรียบร้อยสำหรับเปลี่ยนขนาดรูปภาพต่างๆด้วย Photoshop CC หรือเวอร์ชั่นอื่นๆ โดยเพื่อนๆสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในการเปลี่ยนขนาดไฟล์ของภาพ ถ้าเพื่อนๆอยากจะทำการปรับขนาดรูปภาพทีละเยอะๆ อาจจะต้องทำเป็น Action Script แทนใน Photoshop

Advertisements
Contributor