Advertisements

สำหรับคนที่ทำการคำนวนงบประมาณ หรือทำรายงานยอดสรุป และต้องการส่งรายงานให้กับหัวหน้า หรือให้กับลูกค้า แต่อยากส่งเป็น PDF ไฟล์เราก็สามารถทำได้เหมือนกัน โดยทำการเปิดไฟล์เอกสารของ Microsoft Excel จากนั้นทำการบันทึกเป็นไฟล์ PDF เพราะปลายทางจะได้แก้ไขข้อมูลไม่ได้ (จริงๆ Microsoft Excel ก็มี Function Lock sheet ไว้เหมือนกันในการป้องกันการแก้ไข)

บันทึก Save File Excel เป็น File “PDF”

1. ทำการเปิดเอกสาร Microsoft Excel ของเราขึ้นมา จากนั้นกดไปที่ File

Microsoft Excel Save PDF File

Microsoft Excel Save PDF File-2

2. ไปที่ Save As และเลือก Browse

Advertisements

Microsoft Excel Save PDF File-3

3. ทำการตั้งชื่อไฟล์ และ ทำการเลือก Save as type “PDF”  และทำการกด OK

Microsoft Excel Save PDF File-4

4. จากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ Excel ที่เราทำการ Save เป็นไฟล์ PDF เรียบร้อย

Microsoft Excel Save PDF File-5

ง่ายไหมครับ กับการบันทึกเอกสารไฟล์ Microsoft Excel เป็นไฟล์ PDF หลังจากนั้นเราก็ส่งไฟล์ PDF ให้กับลูกค้าหรืออาจารย์เป็นรายงานที่เราทำ โดยสามารถทำใน Microsoft Office 2013 และ 2016 นะครับ

Advertisements
Contributor