Advertisements

สำหรับคนที่เพิ่งกำลังเพิ่งหัดใช้ Windows 10 สำหรับบทความนี้จะเป็นการปรับเกี่ยวกับ Cortana ของ Windows 10 โดยสำหรับเมนู Taskbar ของเราใน Windows เราสามารถทำการปรับตามความใจชอบของเราได้ โดยอยากให้ Cortana แสดงอย่างไร โดย Cortana จะเป็นผู้ช่วยของเราในด้านการค้นหา โดยจะเป็นการค้นหา Apps , Program ของเราที่อยู่ใน Windows โดยสามารถสั่งการใช้งานได้ทั้งแบบ การพิมพ์หรือการสั่งงานด้วยเสียงนั่นเอง

วิธีการปรับการค้นหาของไอคอน Cortana Windows 10

1. คลิกขวาที่ Taskbar Windows 10

Advertisements

2. จะเห็นเมนู Cortana โดยจะมี 3 Option ให้เลือกดังนี้

– Hidden : จะเป็นการซ่อนปุ่ม Search

– Show Cortana icon : จะเป็นการแสดง icon

– Show search box : จะแสดงเป็น Search box ยาวๆ

Cortana-Windows10

โดยการใช้งานก็จะเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ว่า เราจะให้ Cortana แสดงอยู่ในรูปแบบไหนของ Windows 10 Cortana

Advertisements
Contributor