Advertisements

สำหรับคนที่กำลังหาวิธีการค้นหาไฟล์เอกสารต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา หรือจะเป็นการค้นหาชื่อแอฟต่างๆ โดยใน Windows 10 จะมี function ที่เรียกว่า Windows Search ที่เอาไว้ค้นหาอะไรก็ตามที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรา

การใช้งาน Search Windows 10

1. ทำการคลิกที่ไอคอนค้นหา

Search Windows 10

2. ทำการพิพม์สิ่งที่เราอยากจะค้นหา

Advertisements

Search Windows 10-1

3. โดยเมื่อเราทำการพิมพ์มันก็จะค้นหาในสิ่งที่เรากำลังจะหา

4. โดยเราสามารถคลิกปุ่ม Filter ได้ในมุมขวาบน ในการกรอกการค้นหาว่าจะเป็น ไฟล์ , แอฟ , หรืออยู่ในไหน

Search Windows 10-2

โดยเราสามารถทำการกำหนดลงไปเองได้ขนาดว่าจะเลือกส่วนไหนในการค้นหา ซึ่งทางแอดมินเองก็ใช้บ่อย เพราะเป็นคนลืมง่ายว่าไฟล์นี้เก็บไว้ที่ไหน หลงๆลืมๆ

Advertisements
Contributor