Advertisements

ในการตั้งเวลา Windows 10 นั้นให้ตรงกับเวลาที่เป็นจริงในประเทศไทยนั้นไม่ยากเลยครับ ใน Windows 10 เพียงแค่ 2 คลิกเสร็จเรียบร้อย โดยส่วนมากหลังจากที่เราทำการลง Windows 10 มาเป็นครั้งแรกบางคนมีปัญหาเรื่องที่ว่าเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง คือคอมพิวเตอร์อีกเวลา ส่วนนาฬิกาที่บ้านอีกเวลา โดยหลักการจะเป็นการตั้ง Time Zone ของ Windows ให้ตรงกับประเทศนั้นๆ


การตั้งเวลานาฬิกา Windows 10 (Time Zone)

1. ให้ทำการคลิกไปยังมุมขวาล่างของหน้าจอ  > เลือก Date and Time settings

Set-time-Windows10

Advertisements

 

2. Date & Time : ทำการเลือก Time Zone ให้เป็น UTC+7.00 Bangkok

Set-time-Windows10 step1

โดยตรงนี้สามารถปรับ Formats ได้เหมือนกันว่า อยากให้แสดงเป็น วัน / เดือน / ปี  หรือ เดือน / วัน / ปี

Set-time-Windows10 format

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยน Time Zone เวลาของ Windows ให้เป็นเวลาของประเทศไทย เราจะได้มีเวลาตรงกันและหัวใจทีตรงกัน ฮิ้วๆๆๆ

Advertisements
Contributor