Advertisements

หลายๆคนกำลังใช้ Windows ส่วนใหญ่ถ้าไม่ลง Browser เพิ่มก็จะมีแต่ IE หรือ Internet Explorer โดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าหน้า Home Page ของ IE ในการตั้งค่า WebSite ให้เป็นหน้าแรกในกรณีการเปิด IE ขึ้นมา

โดยส่วนใหญ่จะตั้งค่าหน้า Home Page ของ IE ให้เป็นของ Google หรือ WebSite ที่เราต้องการ

การตั้งค่าหน้า Home Page ของ IE (Internet Explorer)

1. ทำการเปิด IE ขึ้นมา >คลิกไปที่ Tools > Internet Options

2. Set Home Page IE-2

 

สำหรับใครที่ไม่เห็น Menu Bar ก็ให้ทำการคลิกบนพื้นที่ว่างๆบนๆของ IE โดยทำการคลิกขวา > จากนั้นทำการเลือก Menu bar

Advertisements

Set Home Page IE-3

 

2. ในหน้า Tab General : ให้ทำการกรอก WebSite ที่เราต้องการให้เป็น Home Page จากนั้นทำการกด OK

Set Home Page IE-4

จากนั้นทำการทดสอบปิด IE และทำการเปิดใหม่ หน้าแรกของ IE ก็จะเป็นไปตาม WebSite ที่เราได้ตั้งในหน้า Home Page เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

Set Home Page IE-1

Advertisements
Contributor