Advertisements

สำหรับวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาของ Microsoft Outlook บนเว็บไซต์ และสอนวิธีการตั้งค่าของ TimeZone ของ Office 365 ในการตรวจสอบอีเมล์ โดยเพื่อนๆสามารถทำการปรับได้ โดยสามารถนำมาปรับปรุงใช้กับ Hotmail / Outlook.com ก็สามารถทำได้

วิธีการปรับเมนูภาษา Outlook Online , TimeZone

1. ไปยัง Office.com หรือ Outlook.com

2. ทำการ Login ด้วย Username , Password

3. คลิกไปที่ Outlook

เปลี่ยนภาษา Outlook and TimeZone-1

4. ไปมุมขวาเลือก Settings และทำการพิมพ์การค้นหา “Language” or “ภาษา”

Advertisements

เปลี่ยนภาษา Outlook and TimeZone-2

5. เลือก Language and Region

เลือกภาษาตามที่ท่านต้องการ และเลือก TimeZone UTC: +7.00 Bangkok เท่านั้น และทำการกด Save

เปลี่ยนภาษา Outlook and TimeZone-3

เรียบร้อยสำหรับการเลือกภาษาและ TimeZone ของการใช้ Microsoft Outlook Online

Advertisements
Contributor