Advertisements

สำหรับคนที่ต้องการตั้งรหัสผ่านก่อนเข้า Windows 10 หรือไม่ว่าจะเป็น Windows 8.1 หรือ Windows 7 สามารถทำได้ง่ายๆ โดยส่วนมากก็จะทำการตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นๆมาใช้คอมพิวเตอร์ของเรานั่นเอง โดยถ้าเราไม่รู้รหัสผ่านก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งาน Windows ส่วนมากก็จะใช้กับคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือสำนักงานเล็กๆที่มีคอมพิวเตอร์ไม่กี่เครื่อง

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่จะ จัดการ User Account และรหัสผ่านจากศูนย์กลาง หรือการใช้ระบบ Domain Active Directory ในการจัดการ

วิธีการตั้งรหัสผ่าน Windows 10

1. ทำการคลิกขวาที่ Start > เลือก Computer Management

Set user password Windows 10

2. ทำการคลิกที่ Local user and Groups : เลือก Users

Set user password Windows 10 -1

3. ทำการคลิกขวาที่ Users ที่ต้องการตั้งรหัสผ่านเข้า Windows 10

Advertisements

Set user password Windows 10 -2

เลือก Proceed

Set user password Windows 10 -3

ทำการใส่รหัสผ่านที่เราต้องการลงไป 2 ครั้ง ให้เหมือนกัน จากนั้นกด OK ก็เป็นการตั้งรหัสผ่านเรียบร้อย

Set user password Windows 10 -4

สำหรับใครที่ต้องการสร้าง User ใหม่ด้วย ก็ให้ทำการคลิกไปที่ พื้นที่ว่าง และเลือก New User

Set user password Windows 10 -5

จากนั้นทำการกรอก

Username : ชื่อที่เราต้องการจะ Login

Full Name : ชื่อ – นามสกุล

Password / Confirm password : ทำการใส่รหัสผ่านที่เราต้องการ

จากนั้นเลือก (/) Password Never expires และทำการกด Create

ก็จะเป็นการสร้าง Account ใหม่พร้อมกับการใส่รหัสผ่านเข้า Windows 10

Advertisements
Contributor