Advertisements

สำหรับใครมีปัญหาทางด้านสายตา มองไม่ชัด หรือ อายุของเราเยอะเกินไปแล้ว เกิดอาการว่าสายตาสั้นหรือยาว แล้วมีปัญหากับการใช้ เพราะบางทีเราเห็นตัวหนังสือของ Google Chrome อาจจะเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป โดยเราสามารถทำการปรับขนาดตัวหนังสือของ Google Chrome ได้ด้วย

ปรับขนาดฟอนต์ตัวหนังสือ ตัวอักษร Google Chrome

1. ทำการเปิด Google Chrome > เลือก Control > เลือก Settings

ปรับขนาดตัวหนังสือ Google Chrome-1

Advertisements

2. ในหัวข้อ Appearance > เลือก Font Size ทำการเลือกขนาดฟอนต์ที่เราต้องการ เมื่อทำการเลือกเรียบร้อยระบบจะทำการเปลี่ยนให้ทันที

ปรับขนาดตัวหนังสือ Google Chrome-2

เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนขนาดของฟอนต์ในการใช้ Google Chrome โดยเราสามารถทำการปรับขนาดของฟอนต์ต่างๆจะให้เล็กหรือใหญ่ได้ตามที่เราต้องการใน Google Chrome

Advertisements
Contributor