Advertisements

สำหรับใครที่กำลังใช้ Google Chrome และต้องการตั้งการค้นหา Google Chrome ด้วยการค้นหาด้วย Google เราสามารถทำการตั้งค่าให้ Google Chrome สามารถทำการตั้งค่าได้เลย โดยเวลาถ้าเราทำการตั้งค่าเรียบร้อยเวลาเราทำการค้นหาเราสามารถทำการพิมพ์ไปที่ Address bar ได้ทันที โดย Google Chrome จะไปทำการค้นหา Search Engine ที่เราได้ทำการตั้งค่า โดยมีทั้ง Google , Bing หรือ Yahoo โดยส่วนตัวแอดมินแนะนำการให้ค้นหาที่ Google Search

ตั้งค่าการค้นหา Google Chrome ด้วย Google Search แนะนำ

1. ทำการเปิด Google Chrome ขึ้นมา จากนั้นไปที่ Control มุมขวา และเลือก  Settings

ตั้งค่าค้นหา Google Chrome-1

2. ในหัวข้อ Search Engine ให้เราทำการเลือก Google

Advertisements

ตั้งค่าค้นหา Google Chrome-2

เรียบร้อยสำหรับการปรับการค้นหาที่ Google Search

โดยเราสามารถทำการพิมพ์คำที่เราต้องการค้นหาที่ Address bar ได้เลย จากนั้นเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเลยหลังจากที่เรากด Enter

หมายเหตุ : address bar ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์เสมอไปนะ เราสามารถพิมพ์คำที่เราต้องการค้นหาจากนั้นกด Enter ได้เลย

ตั้งค่าค้นหา Google Chrome-3

ง่ายไหมครับ เพื่อนๆสำหรับการตั้งการค้นหา Google Chrome ในการตั้งค่าให้ค้นหา Google , Bing หรือ ค่ายๆอื่นๆ

Advertisements
Contributor