Advertisements

วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วยของ คอมพิวเตอร์กันดีกว่าครับ ง่ายๆครับ จำแค่หน่วย MB กับ GB ก็พอแล้วครับ ไม่ต้องจำอะไรมากมาย  เคยไหม ไปซื้อ HDD หรือ USB / External Drive มา เช่น 500 GB แต่พื้นที่ใช้ไม่ถึง 500 GB ได้แค่ 400 กว่าๆ พวกนี้มันเป็นเรื่องปกติ

สำหรับหน่วยวัดความจุในคอมพิวเตอร์ แบบ logical

พูดง่ายๆมันคือทฤษฎีของคอมพิวเตอร์

1 Bytes = 8bit
2^10 bytes = 1kB (kilo bytes)
2^20 bytes = 2^10kB = 1024kB = 1MB (mega bytes)
2^30 bytes = 2^10MB = 1024MB = 1GB (giga bytes)
2^40 bytes = 2^10GB = 1024GB = 1TB (terra bytes)
เครื่องหมาย ^ = คือยกกำลัง

Advertisements

สำหรับหน่วยวัดความจุในคอมพิวเตอร์แบบ physical ที่ใช้ตอนเขียนความจุในฉลากฮาร์ดดิสก์
พูดง่ายๆมันคือการใช้จริงของ HDD ของเรา
10^3 bytes = 1000 bytes = 1kB
10^6 bytes = 1000kB = 1MB
10^9 bytes = 1000MB = 1GB
10^12 bytes = 1000GB = 1TB
เครื่องหมาย ^ = คือยกกำลัง

สำหรับผมจำแค่ 1 bytes = 8 bit , 1 MB = 1024 kb , 1 GB = 1024 MB , 1 TB = 1024 GB ครับ ผมจำแค่นี้ก็ใช้ได้ไปตลอดแล้วครับ ง่ายๆ

Advertisements
Contributor