Advertisements

สำหรับคนที่ทำการลง Windows 8 แล้ว เข้ามา My computer จากนั้นเราไม่เห็น Drive DVD ของเรา ทำไงละนิ ?? Windows 8 มีปัญหาหรือเปล่า หรือ Drive DVD เรามีปัญหา แต่เดี๋ยวก่อนหลังจากที่คุณอ่านบทความนี้คุณก็สามารถแก้ไขได้ทันทีเลยครับ โดยสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุก Edition ของ Windows 8

การแก้ไข Drive DVD หายหลังจากลง Windows 8

1. ให้เราอยู่หน้า Modern UI จา่กนั้นให้พิมพ์ “cmd” จากนั้นคลิกขวาที่ command line แล้วเลือก ran as admintrator

Windows8-Drive DVD

Advertisements

2. จากนั้นให้พิมพ์หรือ copy command ชุดนี้ลงไปครับ จากนั้น Enter

reg.exe add “HKLM\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0” /f /v EnumDevice1 /t REG_DWORD /d 0x00000001

ต้องให้ขึ้น The operation completed successfully นะครับ

Windows8-Drive command

3. จากนั้นทำการ Restart computer ของเรา 1 ครั้ง

4. กลับเข้ามาดูที่ My computer เราก็จะพบกับ Drive DVD ของเราแล้วครับ

วันนี้เป็นวิธีการแก้ไขคอมพิวเตอร์ของเราง่ายๆนะครับ หลังจากที่เราได้ลง Windows 8

เพิ่มเติมวิธีการแก้ไข : การแก้ไข Windows 8 DVD หาย

Advertisements
Contributor