Tag "Hotspot WIFI"

วิธีการแชร์อินเตอร์เน็ต Wifi จากโน๊ตบุ๊ค Windows 10 / 8.1 / 7

Advertisements วันนี้ทางผมจะมาสอนวิธีการแชร์อินเตอร์เน็ต Wifi จากโน๊ตบุ๊คให้กับมือถือของเรา โดยจะต้องใช้ Notebook ที่มี Wireless ในการส่งต่อสัญญาณให้กับทางมือถือของเรา โดยการแชร์ internet จากคอมพิวเตอร์ ทางศัพท์เค้าเรียกว่า Hotspot คือ Notebook ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ เราก็สามารถเอา iPhone , iPad หรือ Tablets ตัวอื่นๆมาเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งผ่านคอมพิวเตอร์ เพราะโดยบางครั้งเราอาจจะเอาโน๊ตบุ๊คไปที่โรงแรม หรือ สถานที่ต่างๆ และได้ มา 1 Account ในการ Login ใช้อินเตอร์เน็ต และมีปัญหาตรงที่ว่า เราก็จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน และ iPad , iPhone เราก็จะต้องต่อเล่นอินเตอร์เน็ตด้วย แล้วจะทำอย่างไรดีละ ผมเลยใช้วิธีนี้ในการสร้างสัญญาจาก Notebook ขึ้นมาโดยให้่ Notebook ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ โดยสามารถใช้ได้ใน Windows 10 , Windows 8.1 และ Windows ในการแชร์อินเตอร์เน็ต สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการทำ Hotspot WiFi จากโน๊ตบุ๊ค 1. Notebook ที่ทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยผ่าน Wifi 2. มือถือที่รองรับการเชื่อมต่อ Wifi  เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ Notebook