Tag "Music Player"

ปรับโปรแกรม Music Player เพลงใน Windows 10

Advertisements สำหรับคนที่กำลังใช้ Windows 10 แล้วมีปัญหากับการเปิดใช้งานของโปรแกรมเปิดเพลงใน Windows 10 โดยไม่อยากใช้โปรแกรมที่มาเริ่มต้นใน Windows 10 โดย Microsoft ได้ทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้ใช้โปรแกรม Groove Music ในการฟังเพลง หรือดูหนัง แต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้เปิดด้วย iTunes หรือโปรแกรมอื่นๆก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกัน