Tag "PIN to Start"

Pin to Start – Pin to Taskbar ของ Windows 10 คืออะไร

Advertisements สำหรับคนที่เพิ่งใช้ Windows 10 เป็นครั้งแรก แล้วกำลังสงสัยว่า Pin to Start , Pin to Taskbar ของ Windows 10 คืออะไร ? แล้วมีประโยชน์อย่างไรในการทำ ซึ่งทาง Microsoft ได้ทำการออกแบบ การทำ Pin to Start , Pin to Taskbar มาเพื่อให้เราทำการ Favorites โปรแกรมที่เราทำการใช้งานบ่อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งานของโปรแกรมต่างๆใน Windows 10