Tag "Share File Windows 7"

สอนวิธีการแชร์ไฟล์ Windows 7 กับ Windows 7

Advertisements หลายคนกำลังประสบปัญหากับการแชร์ไฟล์ต่างๆระหว่างคอมพิวเตอร์ของ Windows 7 และ Windows 7 โดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแชร์ไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์กัน โดยถ้าทำตามทุกขั้นตอนคุณก็สามารถแชร์ไฟล์ต่างๆใน Windows 7 ได้อย่างง่ายดาย โดยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Windows 8 ก็ได้นะครับ โดยวิธีการตั้งค่าจะคล้ายๆกัน ในตัวอย่างเป็นการแชร์ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows 7 ภายในบ้านของเรา โดยวิธีเหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์ที่แชร์ไฟล์ที่บ้าน (ถ้าจะนำไปใช้กับองค์กรให้ IT ทำ File Sharing ของ File Server ) สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการแชร์ไฟล์ระหว่าง Windows 1. คอมพิวเตอร์  2 เครื่องที่ลง Windows  7 เรียบร้อย ตัวอย่าง คอมพิวเตอร์เครื่องแรก(Computer Name = A) เครื่อง A เป็นเครื่องแม่ข่าย ที่เอาไว้แชร์ไฟล์ คอมพิวเตอร์เครื่องสอง (Computer Name = B) 2. เชื่อมต่อสายแลน หรือรับสัญญาณมาจาก Wireless ทั้งคู่ (โดยได้รับ ip address ) ขั้นตอนการแชร์ไฟล์ระหว่าง Windows 7 กับ Windows