Advertisements

สำหรับใครที่ชอบมือลั่น หรือ ชอบเล่นข้อความผิดในไลน์ห้องกรุ๊ปต่างๆ โดยอาจจะส่งรูปไปให้กิ๊ก ดันไปส่งรูปหรือข้อความไปให้แฟน หรือส่งผิดให้หัวหน้า เราสามารถทำการลบข้อความออกไปได้ โดยอาศัยฟังก์ชั่น Unsend ในการลบข้อความออกไป

สำหรับใครที่ไม่เห็นฟังก์ชั่น Unsend ให้ทำการอัพเดท LINE PC หรือ LINE ด้วยในมือถือ

ลบข้อความออกจาก LINE PC และมือถือ ส่งผิดก็ลบได้จ้า

1. ทำการคลิกบนข้อความหรือสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ต้องการลบออก

สำหรับ LINE PC ให้คลิกขวาแล้วเลือก

สำหรับมือถือ ให้คลิกค้างที่ข้อความหรือสติ๊กเกอร์

ลบข้อความ LINE PC มือถือ-2

2. เลือก Unsend > เลือก OK เพื่อยืนยันว่าจะทำการลบออกจากระบบ

Advertisements

3. เรียบร้อย ฝั่งปลายทางที่เราส่งก็จะไม่เห็นข้อความดังกล่าว ถ้าฝั่งปลายทางยังไม่ได้อ่านก่อนที่เราจะทำการลบ

ลบข้อความ LINE PC มือถือ-1

ในการลบข้อความออกจากกลุ่มหรือส่งหาเพื่อน 1:1 ถ้าเพื่อนๆเราอีกฝั่งเห็นข้อความไปแล้วก็จะเห็นไป แก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเพื่อนๆส่งไปแล้ว ฝั่งปลายทางยังไม่ได้อ่านเพื่อนๆก็สามารถทำการลบข้อความออกได้ ฝั่งปลายทางจะเห็นขึ้นว่า Message unsend

เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราส่งผิดก็ให้รีบๆกด Unsend ฝั่งปลายทางจะได้ไม่เห็นข้อความของเราในไลน์

  • การใช้เมนู Delete เป็นการลบข้อมูลเฉพาะข้อความที่เราเห็นบนหน้าจอของเราฝั่งเดียวเท่านั้น
  • การใช้เมนู Unsend เป็นการลบข้อมูลทุกฝั่ง ที่เราเป็นคนส่งออกไป ไม่ให้คนอื่นๆเห็น (กรณีคนปลายทางยังไม่ได้อ่าน )
Advertisements
Contributor