Posts From Contributor

วิธีการตั้งค่าการส่ง Bcc Microsoft Outlook 2019/2016/2013

Advertisements สำหรับคนที่ต้องการส่งอีเมล์หาผู้รับคนอื่นๆ โดยที่คนอื่นไม่รู้ว่าคนที่ผู้ส่ง ส่งหามีใครมั้ง โดยเขาจะเห็นเฉพาะชื่อของคนที่ส่ง หรือ คนที่ใส่ในช่อง To , Cc โดยเราสามารถทำการเปิดฟังก์ชั่นการใช้งานของ Microsoft Outlook ได้ โดยใช้ฟังก์ชั่นของ Bcc ในการส่งอีเมล์ การใช้ฟังก์ชั่น Bcc โดย List รายชื่ออีเมล์ที่อยู่ในช่องของ Bcc จะไม่เห็นกันและกัน จะเห็นแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นคือตัวเอง หรือผู้รับที่อยู่ในช่อง To , Cc หมายเหตุ : ในการส่งอีเมล์ถ้าเราส่งอีเมล์หาคนใน To , Cc ผู้รับก็จะเห็นว่าใครได้รับมั้งถูกไหมครับ แต่ถ้าเราไม่อยากให้ผู้รับเห็นว่า ผู้ส่ง ส่งหาใครมั้ง เราสามารถใช้ Bcc เข้ามาช่วย วิธีการตั้งค่า Bcc สำหรับ Microsoft Outlook 2019/2016/2013 สำหรับการส่งอีเมล์ 1. ไปที่ New อีเมล์ปกติ จากนั้นไปที่ Option > คลิก Bcc 2. จากนั้นเราจะเห็น Bcc ขึ้นมา ถ้าเราต้องการส่งอีเมล์หาผู้รับ โดยผู้รับมองไม่เห็นว่าส่งหาใครมั้งก็ให้กรอกเฉพาะ Bcc จากนั้นก็กรอกหัวข้อในการส่งอีเมล์ Subject และก็ตัวเนื้อหาในการส่งอีเมล์ปกติ จากนั้นก็กดส่งปกติ โดยเราอาจจะประยุกต์ใช้กับการส่งอีเมล์หาลูกค้าต่างๆ โดยที่ไม่ให้ลูกค้ารู้ว่า

ตั้งเวลาส่งอีเมล์ Microsoft Outlook 2019/2016/2013

สำหรับคนที่อยากทำการส่งอีเมล์หาลูกค้า หรือ ส่งอาจารย์ หรือส่งหาใครก็ได้ตามเวลาที่เรากำหนด โดยใน Microsoft Outlook เราสามารถทำการตั้งเวลาในการส่งอีเมล์ได้ โดยหลังจากที่คุณทำการตั้งเวลาในการส่งว่าจะส่งกี่โมงพอถึงเวลานั้นๆมันจะสามารถทำการส่งได้เองอัตโนมัติกันเลยทีเดียว สะดวกและง่ายกันเลยทีเดียว โดยเราอาจจะตั้งเวลาในการส่งตอนเที่ยงคืนก็ได้ เพียงแค่เราทำการตั้งค่าตอนเวลาเราทำงาน เราก็จะได้ไม่ต้องอยู่ดึกๆกันนะ Advertisements

แก้ไขคำผิด ทั้งเอกสาร Microsoft Word 2016

สำหรับใครที่ทำการเขียนคำผิด ทั้งภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ในเอกสารต่างๆของเราใน Microsoft Word เราสามารถทำการเปลี่ยนจากคำที่เราเขียนผิดเป็นอีกคำ หรืออีกข้อความเลยก็ได้ โดยอาจจะเขียนผิด อาทิเช่น คำว่า กฏ โดยเราอาจจะเผลอใส่เป็น กฎ โดยเราสามารถเปลี่ยนคำจาก กฎ > กฏ ได้เลยเพียง 1 คลิก ง่ายไหมละครับ โดยเราจะใช้ฟังก์ชั่นของ Microsoft Word ที่ฟังก์ชั่นชื่อว่า Replace ในการแทนคำที่เราต้องการ

ลบไฟล์ไม่ได้ Windows 10 / 7 ลบด้วย Command ต้องทำอย่างไร

สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาไม่สามารถทำการลบไฟล์ต่างๆหรือโฟร์เดอร์ต่างๆใน Windows 10 ของเรา โดยวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการลบไฟล์ที่เกิดปัญหาที่ไม่สามารถลบได้ โดยปกติเพื่อนๆจะทำการคลิกขวาที่ไฟล์หรือ Folders ที่ต้องการลบจากนั้นก็เลือก Delete ก็จบใช่ไหม แต่ถ้าลบไม่ได้ละต้องทำอย่างไร โดยแอดมินสอนการลบไฟล์ใน Windows  ด้วย Command

คลิกเมาส์ Double-Click หรือ Single-Click Windows 10

สำหรับคนที่ใช้ Windows มา โดยเราสามารถทำการปรับการตั้งค่าของเมาส์ในการคลิกได้ ว่าเราจะทำการคลิก 1 ที หรือ คลิก 2 ที ในการเลือก Folders หรือการเปิดใช้งานของโปรแกรมต่างๆ เพราะใน Windows 10 เราสามารถทำการตั้งค่าในการใช้งานเมาส์ Double-Click หรือ Single-Click ได้ โดยวันนี้แอดมินจะมาสอนการตั้งค่าเมาส์ใน Windows 10