Advertisements

สำหรับฟรีแวร์ที่นิยมเอาไว้ทำการไรท์แผ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น DVD / CD หรือการทำ ISO ไฟล์ต่างๆ เราสามารถใช้โปรแกรม BurnAware Free ในการทำได้ โดยส่วนมากเราจะคุ้นกับ Nero แต่วันนี้แอดมินจะทำการแนะนำโปรแกรม BurnAware Free เพราะว่ามันฟรีนะ ไม่เสียค่า License 

BurnAware Free ไรท์แผ่น DVD / CD และทำไฟล์ ISO

1. ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม BurnAware Free และทำการติดตั้ง

2.  คลิก Data เราก็จะได้เข้าสู่หน้าการไรท์แผ่น DVD / CD

BurnAware Free-1

Advertisements

3. Multimedia : เป็นการไรท์เพลงลงใน Audio CD / MP3

BurnAware Free-2

4. Disc Images : เป็นการสร้างไฟล์ ISO หรือการ Copy to ISO

BurnAware Free-3

โดยเป็นโปรแกรมที่ผมทำการแนะนำเหมือนกันเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการไรท์แผ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น DVD / CD ค่อนข้างง่ายไม่มีไรซับซ้อน

Advertisements
Contributor