Advertisements

หลังจากที่เราได้ทำการลง Windows 10 เป็นที่เรียบร้อย ในเรื่องของการ Search จะเป็นการปรับมาให้แบบ Search Box ในช่องของTask bar Windows 10 แต่คุณรู้ไหมว่า เราสามารถปรับให้เป็นรูปแบบที่เราต้องการได้ โดยในการปรับ Search ของ Windows 10 จะสามารถทำการปรับได้ 2 แบบ นั้นก็คือ

Search Box Windows 10 : จะเป็น กล่อง ให้เราทำการ Search ได้เลย

Search icon Windows 10 : จะเป็น icon ซึ่งถ้าจะทำการ Search ก็ให้ทำการคลิกไปที่ icon ก่อน 1 ครั้ง

วิธีการปรับค้นหา Search Box , Search icon Windows 10

1. ทำการคลิกขวาที่ Taskbars > ทำการเลือก Search

Search Box

เราสามารถพิมพ์หา Apps หรือข้อมูลต่างได้เลยในช่อง Search

Advertisements

Search-Setting-Windows10

Search icon

ลดขนาดของปุ่ม Search และทำการคลิกปุ่มและค่อยทำการ Search หาข้อมูลต่างๆ

Search-Setting-Windows10-Search-icon

โดยเราสามารถทำการปรับ Search ให้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน Windows 10 ของเราได้เลยครับ ว่าชอบ Search Box หรือ Search icon

Advertisements
Contributor